THÔNG BÁO

Tiếp nhận hồ sơ người đăng ký dự tuyển công chức cơ quan Đảng,

Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội năm 2021

 

Căn cứ Quyết định số 232-QĐ/TU, ngày 11/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về phê duyệt chỉ tiêu công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội năm 2021; Thông báo số 01-TB/HĐTD, ngày 20/10/2021 của Hội đồng tuyển dụng công chức, viên chức năm 2021.

Căn cứ chỉ tiêu tuyển dụng được Ban Thường vụ Tỉnh ủy phê duyệt và nhu cầu công tác, Thị ủy Hồng Lĩnh thông báo tiếp nhận hồ sơ người đăng ký dự tuyển công chức vào làm việc tại cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã thị xã Hồng Lĩnh năm 2021, cụ thể như sau:

I. Số lượng, chỉ tiêu, vị trí cần tuyển: 02 chỉ tiêu, (gồm: Ban Tổ chức Thị ủy Hồng Lĩnh 01 chỉ tiêu; Thị đoàn Hồng Lĩnh 01 chỉ tiêu), cụ thể như sau:

1. Đối với người đăng ký dự tuyển vào làm việc tại Ban Tổ chức Thị ủy:

- Vị trí việc làm: Phụ trách nghiệp vụ về Huy hiệu Đảng, cấp thẻ Đảng; quản lý, cập nhật và khai thác phần mềm quản lý dữ liệu đảng viên, thống kê, báo cáo về đảng viên.

- Trình độ chuyên môn; điều kiện, tiêu chuẩn: Đảng viên; tốt nghiệp đại học các ngành kinh tế, công nghệ thông tin, quản trị nhân lực.

2. Đối với người đăng ký dự tuyển vào làm việc tại cơ quan Thị đoàn Hồng Lĩnh:

- Vị trí việc làm: Phụ trách công tác thanh niên tình nguyện, phong trào văn hoá, văn nghệ, thông tin, tuyên truyền; theo dõi, thống kê, tổng hợp các hoạt động của các cơ sở đoàn.

- Trình độ chuyên môn; điều kiện, tiêu chuẩn: Tốt nghiệp đại học các ngành khoa học xã hội, kinh tế, kỹ thuật; không quá 27 tuổi, tính tại thời điểm tháng 11/2021.

II. Điều kiện đăng ký dự tuyển, tiếp nhận hồ sơ

1. Điều kiện đăng ký dự tuyển

- Người dự tuyển công chức phải bảo đảm các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định tại khoản 1, Điều 36 Luật Cán bộ, công chức; có văn bằng, chứng chỉ đào tạo đảm bảo theo đúng vị trí việc làm cần tuyển dụng đã được Ban Thường vụ Tỉnh uỷ phê duyệt; đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển.

- Người đăng ký dự tuyển vào làm việc tại Ban Tổ chức Thị uỷ không vi phạm các tiêu chuẩn chính trị về bảo vệ chính trị nội bộ.

2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển:

- Không cư trú tại Việt Nam;

- Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

3. Tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển:

3.1. Hồ sơ đăng ký dự tuyển:

+  Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu);

+ Bản sao các văn bằng, chứng chỉ, kết quả học tập và các tài liệu liên quan theo yêu cầu của vị trí dự tuyển. Trường hợp văn bằng, chứng chỉ do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải dịch thuật sang tiếng Việt;

+ Bản sao giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng công chức, viên chức (nếu có);

Tất cả các loại giấy tờ trên được đựng trong túi hồ sơ, ngoài bì ghi rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoại liên lạc của người dự tuyển, danh mục các giấy tờ có trong túi hồ sơ.

3.2. Thời gian và địa điểm tiếp nhận hồ sơ:

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ ngày 22 tháng 10 năm 2021 đến ngày 22 tháng 11 năm 2021 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm: Cơ quan Thị ủy Hồng Lĩnh (qua Ban Tổ chức Thị ủy), địa chỉ: Số 156, Đường 3/2, phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh.

3.3. Phí dự tuyển: 300.000 đồng/01 hồ sơ đăng ký dự tuyển.   

Thị uỷ Hồng Lĩnh thông báo để người có tiêu chuẩn, điều kiện tham gia đăng ký dự tuyển theo quy định. Mọi chi tiết được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử thị xã Hồng Lĩnh và niêm yết công khai tại cơ quan Thị ủy Hồng Lĩnh, cơ quan Thị đoàn Hồng Lĩnh để người dự tuyển biết, đăng ký. Trong quá trình thực hiện, người đăng ký cần thêm thông tin, trực tiếp liên hệ Ban Tổ chức Thị ủy Hồng Lĩnh để được cung cấp./.

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Văn bản mới ban hành
  PHÁT THANH XÃ THUẬN LỘC
  Bản đồ xã Thuận Lộc
   Liên kết website
  Thống kê: 171.196
  Online: 46