ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM XÃ THUẬN LỘC

Chủ tịch: Bà Đồng Thị Lý.

Phó chủ tịch: Ông Bùi Quang Tiềm.

CÁC ĐOÀN THỂ:

1. Đoàn thanh niên:

Bí thư: Ông Nguyễn Huy Tính.

Phó bí thư: Ông Đồng Bảo Ngọc.

2. Hội liên hiệp Phụ nữ:

Chủ tịch: Bà Trần Thị Nhung.

Phó chủ tịch: Bà Nguyễn Thị Tường.

3. Hội Nông dân:

Chủ tịch: Ông Nguyễn Minh Hạnh.

Phó chủ tịch: Bà Nguyễn Thị Ngân.

4. Hội Cựu chiến binh:

Chủ tịch: Ông Võ Văn Y.

Phó chủ tịch: Ông Bùi Đình Tâm.

5. Hội Người cao tuổi:

Chủ tịch: Ông Bùi Quang Tiềm

Phó chủ tịch: Ông Phạm Văn Lương.

Văn bản mới ban hành
PHÁT THANH XÃ THUẬN LỘC
Bản đồ xã Thuận Lộc
 Liên kết website
Thống kê: 273.070
Online: 32