- Tên đơn vị: ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ THUẬN LỘC

    - Địa điểm : Thôn Thuận Sơn, xã Thuận Lộc, thị xã Hồng Lĩnh

    - Điện thoại: 02393.835.533

    Thuận Lộc là một xã thuần nông, cách trung tâm thị xã Hồng Lĩnh về phía tây nam là 5 km, cách đường quốc lộ 1A là 4 km,  Diện tích tự nhiên toàn xã có 741 ha, địa giới cụ thể là:

    - Phía Bắc giáp xã Đức Thịnh - huyện Đức Thọ và phường Đức Thuận - thị xã Hồng Lĩnh.

    - Phía Nam giáp xã Thanh Lộc và xã Kim Song Trường huyện Can Lộc

    - Phía Đông giáp phường Nam Hồng, phường Đậu Liêu thị xã Hồng Lĩnh

    - Phía Tây giáp xã Thái Yên huyện Đức Thọ

    Dân số có 1361 hộ gia đình, 4824 khẩu đang chia thành 9 thôn. Cán bộ và nhân dân xã Thuận Lộc có độ dày truyền thống cách mạng, yêu quê hương đất nước nồng nàn, đoàn kết một lòng tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của Chính quyền, gắn bó đoàn kết để vượt qua mọi khó khăn thử thách, luôn luôn quyết tâm thực hiện thắng lợi các chủ trương, nghị quyết của Đảng và nhà nước đề ra. Trong những năm qua, được sự quan tâm, chỉ đạo UBND Thị xã, sự lãnh đạo của cấp ủy, điều hành chính quyền và sự phối hợp đồng bộ của các ngành đoàn thể, tham mưu, hoạt động có hiệu quả của ban chỉ đạo phong trào “TDĐKXDĐSVH” xã trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị và phát triển kinh tế - xã trên địa bàn; cùng với sự phát triển của xã hội, đặc biệt trong thời gian qua xã Thuận Lộc thực hiện xây dựng nông thôn mới, kết quả bước đầu đạt được nhiều thành công nhất định: Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân từng bước cải thiện; nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của đảng, quản lý của chính quyền; đặc biệt chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được nhân dân đón nhận hồ hởi, phấn khởi, tạo một luồng sinh khí mới trong đời sống kinh tế, chính trị và tinh thần của nhân dân; là cơ hội và mong ước ngàn đời của nhân dân để xây dựng cuộc sống mới ấm no, hạnh phúc, giàu mạnh; tạo niềm tin vững chắc vào tương lai phát triển của xã nhà. Vì vậy nhân dân đã đồng tâm, đồng lòng, đoàn kết, ra sức thi đua lao động sản xuất, phát huy nội lực, tích cực hiến đất, hiến tài sản để xây dựng kết cấu hạ tầng, thực hiện thành công nhiệm vụ. Nhờ vậy, đến nay, kinh tế tiếp tục có bước tăng trưởng và phát triển khá, thu nhập bình quân đầu người đạt 50.370.000đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí mới giảm xuống còn 3,67%. Văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, năm 2022 tỉ lệ gia đình văn hóa đạt 96,06%; 8/9 thôn đạt thôn văn hóa; giáo dục phát triển khá, đã có học sinh giỏi quốc gia, nhiều học sinh giỏi cấp tỉnh và thị xã, tỷ lệ đậu vào đại học ngày càng nhiều, có 2 trường đạt chuẩn quốc gia trong đó có 1 trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2; phát huy có hiệu quả giá trị văn hóa truyền thống, phong trào văn nghệ quần chúng phát triển mạnh mẽ, đồng đều. Quốc phòng - an ninh được đảm bảo; an ninh trật tự được giữ vững, không có ma túy, không có đánh bạc, không có tai nạn giao thông nghiêm trọng, không có đơn thư vượt cấp, không có khiếu kiện đông người; nhân dân đồng thuận, tin tưởng, chấp hành nghiêm túc, đầy đủ chủ trương chính sách của đảng và nhà nước. Nhân dân tự bàn, tự giải quyết những mâu thuẫn trong nội bộ, xây dựng tình làng nghĩa xóm, đoàn kết, đồng thuận cao hơn. Những việc bức xúc được nhân dân giải quyết ổn thoả. Công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị được cũng cố vững chắc, nội bộ đoàn kết thống nhất, đảng bộ trong sạch vững mạnh. Trong thời gian tới, cán bộ và nhân dân trên toàn xã đang dồn lực xây dựng xã Thuận Lộc đạt các tiêu chí của Phường vào năm 2025.

 

 

Văn bản mới ban hành
PHÁT THANH XÃ THUẬN LỘC
Bản đồ xã Thuận Lộc
 Liên kết website
Thống kê: 273.189
Online: 30