Xã Thuận Lộc có diện tích: 741 ha; dân số: 4824 nhân khẩu; 1361 hộ.Tỉ lệ lao động qua đào tạo đạt 79,3%; lao động có việc làm đạt 99,8%

Văn bản mới ban hành
PHÁT THANH XÃ THUẬN LỘC
Bản đồ xã Thuận Lộc
 Liên kết website
Thống kê: 273.133
Online: 34