Thực hiện chương trình công tác tháng 12 năm 2021; được sự nhất trí của Thường trực Đảng ủy, HĐND xã; Sáng ngày 29 tháng 12 năm 2021, Ủy ban nhân dân, Ban XDCS VMTD, Ban chỉ đạo phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ xã Thuận Lộc tổ chức  Hội nghị tổng kết công tác Quốc phòng - An ninh, công tác XDCS VMTD, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Về dự chỉ đạo Hội nghị, đại biểu cấp thị xã có đồng chí Nguyễn Anh Tài, Thị ủy viên, Phó Ban Dân vận Thị ủy, phó Đoàn công tác của Thị ủy tại xã Thuận Lộc; đồng chí Trung tá Trần Khắc Long, Phó CHT Ban CHQS thị xã; đồng chí Trung tá Phan Thanh Hải, Phó Trưởng Công an thị xã, cùng các đồng chí đại diện cho các Đội nghiệp vụ Công an thị xã; các Ban, Bộ phận Ban CHQS thị xã.

Năm 2021 nhiệm vụ Quốc phòng - An ninh, công tác XDCS VMTD, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2021 tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp, các ngành, đoàn thể và sự tham gia tích cực của quần chúng Nhân dân, nên đã đạt được nhiều kết quả trên các mặt công tác; lực lượng Quân sự và Công an luôn đảm bảo sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Phong trào toàn dân tham gia thực hiện nhiệm vụ Quốc phòng - An ninh có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Lực lượng Quân sự - Công an đã làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền trong thực hiện nhiệm vụ QPAN; sự phối hợp chặt chẽ với MTTQ và các Ban, Ngành, Đoàn thể nên đã đạt được nhiều kết quả tốt, góp phần tiếp tục giữ vững ổn định chính trị, an toàn về TTXH, vững mạnh về Quốc phòng, xây dựng thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc. Năm 2022 tình hình thế giới, khu vực và dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp; phát huy những kết quả đạt được năm 2021, tiếp tục quán triệt có hiệu quả Chỉ thị, Nghị quyết của cấp trên các cấp, đặc biệt là Nghị quyết 28-NQ/TW về "Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới", tổ chức huấn luyến bản lĩnh, kỹ, chiến thuật cho các lực lượng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; đấu tranh, phòng ngừa các loại tội phạm, tệ nạn xã hội.

Duy trì nghiêm các chế độ trực SSCĐ không để bị động, bất ngờ trước các tình huống. Ban CHQS xã, Công an xã tiếp tục làm tốt công tác phối với MTTQ và các Đoàn thể, tham ưu cho cấp ủy, chính quyền thực hiện tốt nhiệm vụ Quốc phòng - An ninh, ổn định tình hình an ninh chính trị, TTATXH, góp phần thúc đẩy thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra.

Hội nghị kết thúc vào hồi 11 giờ 30 phút cùng ngày./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Văn bản mới ban hành
  PHÁT THANH XÃ THUẬN LỘC
  Bản đồ xã Thuận Lộc
   Liên kết website
  Thống kê: 83.841
  Online: 17