Sáng ngày 05/10/2023, Đảng ủy xã Thuận Lộc tổ chức hội nghị sơ kết thực hiện NVCT 09 tháng đầu năm; quán triệt, triển khai Chỉ Thị Số 17-CT/TW; Chỉ Thị Số 23-CT/TW Của Ban Bí Thư Trung Ương Đảng; Nghị Quyết 15-NQ/TW Của BTV Tỉnh Ủy Hà Tĩnh; quán triệt Quy chế làm việc của Đảng ủy, UBKT đảng ủy nhiệm kỳ 2020-2025 ( sửa đổi bổ sung tháng 9/2023).

    Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Anh Tài, Thị ủy viên, Phó BDV, Phó ĐCT của BTV thị ủy tại Đảng bộ xã; đc Bùi Tuấn, Thị ủy viên- phó BTG; đc Đặng Thị Lý, Thị ủy viên-PCN UBKT thị ủy, cùng các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ, trưởng phó các tổ chức chính trị xã hội; Cán bộ công chức, không chuyên trách cấp xã; Các đồng chí Bí thư, phó bí thư các chi bộ trực thuộc, thôn trưởng các thôn.

Đồng chí Nguyễn Huy Khuyến – PBT Thường trực Đảng ủy, CT HĐND xã thông qua báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị 09 tháng đầu năm 20203

 

09 tháng đầu năm 2023, Đảng ủy xã đã tập trung lãnh đạo, quán triệt, triển khai có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng; làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu trong Đảng; chú trọng việc rà soát, bổ sung, hoàn thiện quy chế làm việc của Đảng ủy, UBKT Đảng ủy; chỉ đạo HĐND, UBND xã cụ thể hóa Nghị quyết của Đảng, các văn bản chỉ đạo của cấp trên bằng các Kế hoạch, Chương trình hành động để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện; Lãnh đạo, chỉ đạo Hội Nông dân, Công đoàn xã tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2023 - 2028 đạt kết quả tốt. giới thiệu 08 quần chúng tham gia học đối tượng đảng, kết nạp được 4 đảng viên; Làm thủ tục chuyển sinh hoạt đảng ra ngoài địa bàn cho 05 đồng chí; tiếp nhận 07 đồng chí về sinh hoạt tại địa bàn; Tổ chức lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 03/02; 19/5, 02/9 cho 12 Đảng viên.…Lãnh đạo MTTQ và các đoàn thể tổ chức sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; tuyên truyền công tác phòng cháy chữa cháy đạt kết quả tốt, đã có 100% hộ dân mua bình chữa cháy….

Trong phát triển kinh tế, Tổng diện tích gieo cấy cả năm đạt 722,95ha, trong đó vụ Xuân 391,95 ha/391,95 ha, đạt 100% kế hoạch, năng suất trung bình đạt 62,21 tạ/ha, sản lượng đạt 2,438,4 tấn; Công tác an sinh xã hội, tổ chức thăm hỏi tặng quà, chăm lo tết cho các đối tượng chính sách, người có công, đối tượng chính sách xã hội, người cao tuổi, hộ gia đình nghèo đảm bảo mọi người, mọi nhà đều có tết. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Chương trình xây dựng nông thôn mới, khu dân cư kiểu mẫu được tập trung thực hiện. Xây dựng hoàn thành 2 khu dân cư kiễu mẫu ( Phúc Thuận, Tân Hòa); Khởi công 45/45 công trình chỉnh trang đô thị năm 2023, trong đó: 39 tuyến hoàn thành (thảm nhựa 37 tuyến với chiều dài 6,4 km và 02 công trình đường bê tông) và đang xây dựng 06 tuyến đường bê tông….

Cũng tại hội nghị đã được nghe Đồng chí Đinh Văn Thái – BT Đảng ủy quán triệt Quy chế làm việc của Đảng ủy, UBKT đảng ủy nhiệm kỳ 2020-2025 ( sửa đổi bổ sung tháng 9/2023); đồng chí Bùi Quang Liêm, Phó Bí thư Đảng ủy, CT UBND xã quán triệt triển khai Chỉ Thị Số 17-CT/TW; Chỉ Thị Số 23-CT/TW Của Ban Bí Thư Trung Ương Đảng; Nghị Quyết 15-NQ/TW Của BTV Tỉnh Ủy Hà Tĩnh;

Đồng chí Đinh Văn Thái, – BT Đảng ủy quán triệt Quy chế làm việc của Đảng ủy, UBKT đảng ủy nhiệm kỳ 2020-2025( sửa đổi bổ sung tháng 9/2023).

đồng chí Bùi Quang Liêm, Phó Bí thư Đảng ủy, CT UBND xã quán triệt triển khai Chỉ Thị Số 17-CT/TW; Chỉ Thị Số 23-CT/TW Của Ban Bí Thư Trung Ương Đảng; Nghị Quyết 15-NQ/TW Của BTV Tỉnh Ủy Hà Tĩnh

    Tại Hội nghị, các ý kiến tham luận, trao đổi góp ý của các đại biểu đều thể hiện nhất trí cao với bản Báo cáo kết quả công tác xây dựng Đảng 09 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 03 tháng cuối năm 2023. Với tinh thần dân chủ, khách quan, các đại biểu cũng đã thẳng thắn nêu ra một số vấn đề còn tồn tại hiện nay trong Đảng bộ, đề xuất những giải pháp cụ thể để công tác lãnh đạo của Đảng trong thời gian tới ngày càng sâu sát, thiết thực, hiệu quả cao.

    Kết luận hội nghị đồng chí Đinh Văn Thái – Bí thư Đảng ủy nhấn mạnh và  yêu cầu cần phát huy những kết quả đã đạt được trong thời gian qua, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong thời gian tới. Đồng chí đề nghị trong 03 tháng cuối năm 2023, cần tiếp tục tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân; triển khai đầy đủ, kịp thời các Nghị quyết, Chỉ thị của TW và các cấp ủy Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến đảng viên và Nhân dân. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, duy trì tốt nề nếp sinh hoạt chi bộ Đảng và phát triển đảng viên mới. Đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, quyết tâm hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2023./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Văn bản mới ban hành
  PHÁT THANH XÃ THUẬN LỘC
  Bản đồ xã Thuận Lộc
   Liên kết website
  Thống kê: 212.322
  Online: 115