Sáng ngày 13/4, Ban chỉ đạo xây dựng Nông thôn mới xã Thuận Lộc triển khai Tháng cao điểm xây dựng xã đạt chuẩn NTM nâng cao.

    Tại Hội nghị các đại biểu được nghe báo cáo tình hình thực hiện các tiêu chí xây dựng Nông thôn mới nâng cao trên địa bàn xã, những kết quả đạt được, những khó khăn hạn chế và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên ban chỉ đạo trong thời gian tới.

Đ/c Phan Văn Sự - UV BTV - Phó chủ tịch UBND xã báo cáo kết quả xây dựng các tiêu chí nông thôn mới nâng cao

    Theo kế hoạch, tháng cao điểm sẽ diễn ra từ ngày 15/4 đến 15/5/2024, với mục tiêu huy động tối đa các nguồn lực xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu, hoàn thành 20/20 tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân; có kết cấu cơ sở hạ tầng đồng bộ; cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, gắn phát triển nông nghiệp với phát triển tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ có tính bền vững; chăm lo xây dựng cảnh quan, môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp; quốc phòng và an ninh trật tự được giữ vững.

Đ/c Bùi Quang Liêm - Phó bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND xã triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới

    Theo đó, trong đợt cao điểm xây dựng NTM nâng cao, các thôn sẽ đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chỉ tiêu chí đã đăng ký trong năm 2024, củng cố, nâng cấp tiêu chí đã đạt chuẩn theo Bộ tiêu chí về xã NTM nâng cao giai đoạn 2021 - 2025; củng cố tiêu chí khu dân cư NTM kiểu mẫu, vườn mẫu; làm giao thông nông thôn, kênh mương nội đồng, rãnh thoát nước trong các khu dân cư; phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân.

Một số ý kiến phát biểu của các đại biểu tham dự Hội nghị

Đ/c Đinh Văn Thái - Bí thư Đảng ủy xã kết luận, giao nhiệm vụ cho cán bộ, công chức và các cơ quan, đơn vị, các thôn trên địa bàn xã trong tháng cao điểm xây dựng nông thôn mới nâng cao

    Phát động tháng cao điểm, đồng chí Đinh Văn Thái, Bí thư Đảng uỷ xã, Trưởng Ban chỉ đạo yêu cầu: Thực hiện tháng cao điểm phải được tổ chức rộng khắp trên địa bàn xã đảm bảo thiết thực, hiệu quả; quan tâm hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, đánh giá, giám sát quá trình tổ chức triển khai thực hiện; ưu tiên tập trung nguồn lực để thực hiện các tiêu chí khó, khối lượng còn lớn; thường xuyên phối hợp chặt chẽ giữa các tổ chức đoàn thể để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc hoàn thành các tiêu chí Nông thôn mới nâng cao theo Kế hoạch đề ra.

    


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Văn bản mới ban hành
  PHÁT THANH XÃ THUẬN LỘC
  Bản đồ xã Thuận Lộc
   Liên kết website
  Thống kê: 273.290
  Online: 30