HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ

CHỦ TỊCH: 

Ông: Nguyễn Huy Khuyến  - PBT thường trực Đảng ủy

PHÓ CHỦ TỊCH:

Ông: Trần Trung Kiên - Ủy viên BCH Đảng ủy

CÁC BAN HĐND:

1. BAN KINH TẾ XÃ HỘI:

Trưởng ban: bà Đồng Thị Lý 

Phó ban: ông Nguyễn Minh Hạnh

2. BAN PHÁP CHẾ:

Trưởng ban: ông Nguyễn Huy Tính

Phó ban: ông Võ Văn Y

 

Văn bản mới ban hành
PHÁT THANH XÃ THUẬN LỘC
Bản đồ xã Thuận Lộc
 Liên kết website
Thống kê: 273.113
Online: 39