- Xã Thuận Lộc từ năm 1945 về trước gồm có 7 thôn, thuộc 3 xã, 2 tổng: Thôn Tiếp Vọ, thôn Ninh Vọ, đồn điền nhà chung thuộc về xã Tiếp Vọ, tổng Đậu Liêu; thôn Phúc Lộc và thôn Phúc Hội thuộc về xã Phúc Hải, tổng Lai Thạch; thôn Giao Tác và Làng Trù, làng Hói, thuộc xã Nguyệt Ao, tổng Lai Thạch. Tất cả các xã, thôn thuộc huyện Can Lộc, toàn huyện có 7 tổng. Tổng Lai Thạch có 4 xã: Lai Thạch, Nguyệt Ao, Phúc Hải và Thường Nga.

Xã Thuận Lộc từ năm 1945 về trước gồm có 7 thôn, thuộc 3 xã, 2 tổng: Thôn Tiếp Vọ, thôn Ninh Vọ, đồn điền nhà chung thuộc về xã Tiếp Vọ, tổng Đậu Liêu; thôn Phúc Lộc và thôn Phúc Hội thuộc về xã Phúc Hải, tổng Lai Thạch; thôn Giao Tác và Làng Trù, làng Hói, thuộc xã Nguyệt Ao, tổng Lai Thạch. Tất cả các xã, thôn thuộc huyện Can Lộc, toàn huyện có 7 tổng. Tổng Lai Thạch có 4 xã: Lai Thạch, Nguyệt Ao, Phúc Hải và Thường Nga.
Ngày mồng 1 tháng 2 năm 1946 dưới sự chỉ đạo của Huyện ủy Can Lộc, ba xã Tiếp Vọ, Phúc Hải và Nguyệt Ao hợp lại thành xã Minh Tân. Xã Minh Tân gồm 7 làng của ba xã cũ, đó là các làng: Phúc Khải, Phúc Hội, Giao Tác, Làng Trù, làng Hói, và làng Ninh Vọ, làng Tiếp Vọ (Hai làng này nay là phường Nam Hồng, thị xã Hồng Lĩnh). Đồng thời Chi bộ Đảng, Hội đồng nhân dân, Ủy ban hành chính xã và các ngành xung quanh ủy ban được thành lập, ở thôn có Thôn trưởng.

Đến tháng 10 năm 1949 hai xã: Linh Quy và Minh Tân hợp nhất thành xã Hồng Kim. Đến tháng 5 năm 1954 xã Hồng Kim huyện Can Lộc được chia thành 2 xã: Kim Lộc và Thuận Lộc. Xã Thuận Lộc gồm 7 làng như trước đây: Tiếp Vọ, Ninh Vọ, Phúc Lộc, Phúc Hội, Giao Tác, Làng Trù, Làng Hói. Các thôn còn lại thuộc về xã Kim Lộc.
Ngày mùng 2 tháng 3 năm 1992 Hội đồng bộ trưởng ra Quyết định số 67-HĐBT về việc thành lập thị xã Hồng Lĩnh, thuộc tỉnh Hà Tĩnh, lúc này xã Kim Lộc vẫn thuộc về huyện Can Lộc, còn xã Thuận Lộc thuộc thị xã Hồng Lĩnh. 
Hiện nay xã Thuận Lộc được chia thành 9 thôn; 3 khu vực
Văn bản mới ban hành
PHÁT THANH XÃ THUẬN LỘC
Bản đồ xã Thuận Lộc
 Liên kết website
Thống kê: 273.139
Online: 35