Ngày 12 tháng 4 năm 2023, BTV Đảng ủy xã Thuận Lộc thành lập Đoàn kiểm tra trong việc thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy về xây dựng các tiêu chí khu dân cư NTM kiểu mẫu, gắn với các tiêu chí lên phường tại đơn vị Phúc Thuận, Thuận Trung, Tân Hòa, Hồng Lam. Thành phần tham gia buổi kiểm tra có đồng chí Đồng chí Phan Văn Sự – UVBTV, PCT UBND xã - Trưởng đoàn và các thành viên. Về phía các thôn có các đồng chí cấp ủy, Ban cán sự thôn, các chi đoàn, chi hội cấp thôn. 

Đoàn làm việc với đơn vị thôn Phúc Thuận

    Tiếp nối sự thành công của của các thôn đã xây dựng hoàn thành 10/10 tiêu chí NTM kiểu mẫu , cán bộ và nhân dân trong thôn đã đoàn kết quyết tâm xây dựng các tiêu chí của KDC NTM kiểu mẫu trong năm 2023. Với phương châm, đánh giá bằng thực chất Đoàn đã tiến hành kiểm tra thực tế tại địa bàn thôn để đánh giá thực tế từng lĩnh vực, như: cảnh quan môi trường, giao thông, tuyến đường hoa, điện chiếu sáng, vườn ở hộ gia đình, khuôn viên khu thể thao - Nhà văn hoá, các thiết chế văn hoá tại nhà văn hóa thôn,....

Đoàn làm việc với đơn vị thôn Tân Hòa

    Từ sau khi Nghị quyết của Đảng ủy được ban hành, các chi bộ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo Ban cán sự thôn, Ban Công tác mặt trận và đoàn thể, quán triệt chủ trương tiếp tục cũng cố các tiêu chí NTM, xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu gắn với các tiêu chí lên Phường, đồng thời phân công nhiệm vụ theo kế hoạch. Tổ chức quán triệt tới các đoàn thể, tổ chức chính trị- xã hội và toàn thể nhân dân trong thôn. Đặc biệt thông qua hệ thống truyền thanh của thôn thường xuyên tuyên truyền các nội dung liên quan về tiếp tục cũng cố, nâng cao các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, khu dân cư nông thôn kiễu mẫu, vườn mẫu. Chi bộ sinh hoạt đúng định kỳ, trong các cuộc sinh hoạt chi bộ đảng viên tích cực thảo luận các ý kiến thảo luận chất lượng, cơ bản đầy đủ trên tất cả các lĩnh vực.

    Kết thúc buổi kiểm tra, đoàn đã đánh giá cao những kết quả đạt được của từng tiêu chí đồng thời cũng chỉ ra những mặt còn tồn tại, hạn chế cần phải khắc phục, nhất là công tác VSMT, hàng rào xanh chưa theo tiêu chí đề ra. Đoàn cũng đề nghị cấp ủy thôn nhất là đồng chí Bí thư Chi bộ, Trưởng ban công tác mặt trận cần phải quyết liệt hơn nữa trong công tác xây dựng Khu dân cư NTM kiểu mẫu tại thôn./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Văn bản mới ban hành
  PHÁT THANH XÃ THUẬN LỘC
  Bản đồ xã Thuận Lộc
   Liên kết website
  Thống kê: 212.208
  Online: 13