Thực hiện Công văn số 2074/UBND-LĐTBXH ngày 29 tháng 12 năm 2022 của UBND thị xã Hồng Lĩnh về việc triển khai chi trả không dùng tiền mặt cho các đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội. Ngày 07 tháng 4 năm 2023, UBND xã Thuận Lộc phối hợp với Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển thị xã Hồng Lĩnh (BIDV) mở tài khoản ngân hàng miễn phí cho các đối tượng (người có công và Bảo trợ xã hội) trên địa bàn xã.

     

    Trong 01 ngày làm việc, UBND xã và ngân hàng CPTM đầu tư và phát triển thị xã Hồng Lĩnh đã thực hiện đăng ký 152 tài khoản ngân hàng cho các đối tượng, trong đó 65 tài khoản cho người có công và 87 tài khoản cho đối tượng bảo trợ xã hội. 

    Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực trong việc hỗ trợ các đối tượng chính sách và bảo trợ xã hội để giúp cho các đối tượng thuận tiện hơn trong việc thanh toán các khoản phí, lệ phí và ngày các tiếp cận với việc chuyển đổi số./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Văn bản mới ban hành
  PHÁT THANH XÃ THUẬN LỘC
  Bản đồ xã Thuận Lộc
   Liên kết website
  Thống kê: 171.936
  Online: 25