Ngày 23 tháng 8 năm 2023, BCH Đoàn xã Thuận Lộc tổ chức Tổ chức sinh hoạt chuyên đề về tác phẩm “ Kiên quyết đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; Tuyên truyền phòng cháy chữa   cháy và chuyển đổi số cho Đoàn viên, Thanh niên về dự và chỉ đạo buổi sinh hoạt có đồng chí Đinh Văn Thái – Bí thư Đảng ủy xã; các đồng chí trong BTV Đảng ủy, TT HĐND, Trưởng các đoàn thể chính trị xã hội và Đoàn viên, Thanh niên toàn xã.

Ảnh: Quang cảnh buổi sinh hoạt

Tại buổi sinh hoạt, Đoàn viên, thanh niên được đồng chí Đinh Văn Thái – Bí thư Đảng ủy quán triệt và tuyên truyền cho đoàn viên nội dung cốt lõi của tác phẩm. Sau khi được nghe và nắm được nội dung của tác phẩm, Đoàn viên Thanh niên đã thảo luận rất cởi mở và sôi nỗi những nôi dung của tác phẩm.

                                                            Ảnh: Bí thư Đảng ủy Đinh Văn Thái quán triệt các nội dung cốt lõi của tác phẩm 

Cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thể hiện tư tưởng nhất quán, kiên định và phát triển sáng tạo của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác xây dựng Đảng, về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; nêu vấn đề gợi mở, định hướng và đưa ra nhiều giải pháp có giá trị quan trọng trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực hiện nay, giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân nắm vững, quán triệt và tổ chức thực hiện sâu rộng, hiệu quả để góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Ảnh: Tuyên truyền Phòng cháy chữa cháy và hướng dẫn sử dụng bình chữa cháy cho Đoàn viên Thanh niên

Tại buổi sinh hoạt, Đoàn viên, thanh niên trong toàn xã được cán bộ Công an xã đã tuyên truyền phòng cháy, chữa cháy và hướng dẫn sử dụng bình chữa cháy. Đoàn xã tuyên truyền và triển khai nhiệm vụ chuyển đổi số trong đoàn viên thanh niên./.

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Văn bản mới ban hành
  PHÁT THANH XÃ THUẬN LỘC
  Bản đồ xã Thuận Lộc
   Liên kết website
  Thống kê: 273.122
  Online: 36