Thực hiện Kế hoạch xây dựng, nâng cao tiêu chí các khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn xã năm 2023; Ngày 17 và 18 tháng 06 năm 2023, Hội nông dân xã Thuận Lộc ra quân rà soát, hỗ trợ nhân dân 2 thôn Phúc Thuận và thôn Tân Hòa dọn vệ sinh môi trường, cắt tỉa hàng rào xanh chỉnh trang vườn hộ, xây dựng vườn mẫu, xóa vườn tạp cho các hộ gia đình già cả neo đơn, các hộ đi làm ăn xa trên địa bàn 2 thôn.

Một số hình ảnh đợt ra quân

    Trong đợt cao điểm ra quân trong 2 ngày 17 và 18; Hội nông dân xã đã huy động hơn 110 lượt hội viên tham gia lao động, chỉnh trang 12 vườn tạp; xây dựng 05 vườn mẫu; lắp đặt 11 biển quy hoạch vườn hộ; dọn vệ sinh, cắt cỏ, cắt tỉa hàng rào xanh trên 03 tuyến đường tại 2 thôn.

    Đây là đợt ra quân có ý nghĩa quan trọng trong việc xây dựng, giữ vững và nâng cao các tiêu chí xây dựng Nông thôn mới, xây dựng các khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn xã; góp phần hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo Quốc phòng an ninh trên địa bàn xã.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Văn bản mới ban hành
  PHÁT THANH XÃ THUẬN LỘC
  Bản đồ xã Thuận Lộc
   Liên kết website
  Thống kê: 173.357
  Online: 121