Chiều ngày 04/4/2022, Đảng ủy xã Thuận Lộc tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU, ngày 12/5/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở”. Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Anh Tài – Thị ủy viên, Phó đoàn Công tác của BTV Thị ủy tại đảng bộ xã, Phó trưởng Ban Dân vận Thị ủy. cùng với sự có mặt các đồng chí Đảng ủy viên; Trưởng các đoàn thể CTXH; các đồng chí cán bộ, công chức xã; Các đồng chí Bí thư chi bộ trực thuộc, Hợp tác xã, trạm y tế.

Thay mặt Ban Thường vụ, đồng chí Nguyễn Huy Khuyến – PBT TT đảng ủy thông qua báo cáo  tóm tắt sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU, ngày 12/5/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Trong 5 năm thực hiện Nghị quyết số 02 - NQ/TU, ngày 12/5/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh “Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở”. và các chỉ thị, kết luận của Đảng, các văn bản của Nhà nước, việc thực hiện QCDC ở cơ sở có nhiều chuyển biến tích cực. Nhận thức về dân chủ và thực hành dân chủ của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội, và các tầng lớp nhân dân được nâng lên. Công tác tiếp xúc, đối thoại đã được thực hiện dân chủ, đảm bảo theo đúng quy trình. Qua các cuộc tiếp xúc, đối thoại với nhân dân, nhiều vấn đề nhân dân quan tâm, bức xúc, những bất cập trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo đã được các đồng chí lãnh đạo nghiêm túc giải trình, tiếp thu, đồng thời chỉ đạo bộ phận chuyên môn có liên quan rà soát các nội dung kiến nghị, đề xuất, phản ánh của nhân dân, tập trung giải quyết theo quy định của pháp luật, không để kéo dài, trở thành điểm nóng phức tạp về an ninh, chính trị.

Hoạt động Ban Thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng, tổ hòa giải ở ở thôn hoạt động khá hiệu quả, phát huy được dân chủ trực tiếp của nhân dân tại địa bàn. Hoạt động giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội đạt nhiều kết quả; quyền làm chủ của nhân dân, các hình thức dân chủ đại diện được phát huy; dân chủ trực tiếp được mở rộng; phương châm "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra" được cụ thể hóa trên nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội...

Trong 5 năm qua, mặc dù bị ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh, đặc biệt là dịch Covid -19, đã ảnh hưởng không nhỏ tới tình hình phát triển kinh tế- xã hội và đời sống của nhân dân, Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở và Ban Chỉ đạo thực hiện phong trào thi đua "Dân vận khéo" đã thực hiện tốt các nhiệm vụ đề ra, góp phần vào thành tích chung của xã nhà, cụ thể: nổi bật như: Tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXXIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025; Tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn xã đảm bảo dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm. Thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp "vừa phòng, chống dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế", tình hình dịch bệnh trên địa bàn xã đã được kiểm soát tốt, không để lây lan ra cộng đồng; đảm bảo an sinh xã hội và đời sống của nhân dân...

Về xây dựng NTM: Hoàn thành khu dân cư kiểu mẫu Thuận Sơn đạt 10/10 tiêu chí; Tập trung xây dựng Thôn Chùa, Phúc Thuận, Tân Hòa đạt 10/10 tiêu chí khu dân cư kiểu mẫu vào năm 2022; Các thôn còn lại đều đạt từ 7/10 tiêu chí trở lên; Xây dựng 16 vườn mẫu đạt chuẩn; Chỉnh trang  mới 155 vườn hộ, che chắn, 252 nhà tắm, xoá bỏ 150 công trình hố xí 02 ngăn…. Vận động nhân dân đóng góp xây dựng cơ sở vật chất tại nhà văn hóa sân thể thao các thôn, hỗ trợ xây dựng các tiêu chí NTM, khu dân cư kiểu mẫu, cụ thể trong 5 năm qua đã XHH được gần 2 tỷ đồng; Về công tác chỉnh trang đô thị: đã xây dựng được 27 công trình với 53 tuyến đường, tổng kinh phí hơn 21 tỷ đồng, trong đó số tiền huy động từ nhân dân đóng góp hơn 7 tỷ đồng. Việc triển khai, thực hiện công tác chỉnh trang đô thị, huy động xã hội hóa nguồn đóng góp của nhân dân đảm bảo nguyên tắc dân chủ, đúng quy trình, quy định và được sự thống nhất và đồng thuận của nhân dân. Các công trình được thực hiện đảm bảo chất lượng, hiệu quả….

Phát biểu tại hội nghị, các đại biểu đã làm rõ thêm những kết quả đạt được; những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm. Bên cạnh đó cũng phản ánh những khó khăn vướng mắc; đề xuất, kiến nghị những giải pháp khắc phục.

Cũng tại hội nghị đồng chí Nguyễn Anh Tài  – Thị ủy viên, Phó đoàn Công tác của BTV Thị ủy tại đảng bộ xã, Phó trưởng Ban Dân vận Thị ủy phát biểu và ghi nhận, đánh giá cao các ý kiến đại biểu phát biểu tại hội nghị; Trên cơ sở phân tích tình hình chung và những yêu cầu nhiệm vụ đặt ra của xã trong thời gian tới, đồng chí nguyễn Anh Tài  nhấn mạnh: Nhiệm vụ chung cần đặc biệt chú trọng trong thời gian tới đó là đơn vị phải thực hiện tốt "mục tiêu kép" vừa phòng, chống dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế hiệu quả. Nhiệm vụ cụ thể trong thực hiện QCDC ở cơ sở, đồng chí yêu cầu tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 02-NQ/TU gắn với các nội dung liên quan đến quyền làm chủ của nhân dân, QCDC ở cơ sở trong Nghị quyết đại hội đảng bộ xã lần thứ XXXIV,nhiệm kỳ 2020-2025 phù hợp với đặc điểm, yêu cầu ở địa bàn, nhất là phương châm "dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng". Thực hiện tốt việc "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đặc biệt quan tâm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, tạo niềm tin của nhân dân vào đội ngũ cán bộ lãnh đạo, từ đó tạo đồng thuận trong việc thực hiện các nhiệm vụ….Triển khai đồng bộ các nhiệm vụ về phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, an sinh xã hội nhưng không được lơ là, chủ quan trong phòng, chống dịch COVID-19.. MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội cần tiếp tục đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. 

Kết luận hội nghị đồng chí Đồng Thanh Liễu tiếp thu các ý kiến và đề nghị Cần tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, bảo đảm chính sách, pháp luật được thực thi có hiệu quả; tăng cường đối thoại, quan tâm giải quyết những kiến nghị, nguyện vọng hợp pháp, chính đáng của nhân dân; đồng thời kiên quyết phê phán, lên án, xử lý nghiêm những hành vi vi phạm pháp luật, lợi dụng dân chủ, coi thường kỷ cương phép nước, làm mất an ninh, trật tự ở địa phương.  Thực hiện tốt vai trò giám sát và phản biện xã hội, nhất là những vấn đề có liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích của nhân dân. Quan tâm xây dựng mô hình, điển hình thực hiện QCDC ở cơ sở trong các loại hình, kịp thời biểu dương, khen thưởng và nhân rộng các điển hình tiêu biểu…Nâng cao vai trò giám sát, phản biện xã hội của của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị- xã hội đối với việc ban hành và thực hiện các cơ chế, chính sách của Đảng, Nhà nước liên quan đến quyền, nghĩa vụ công dân, xem đây là một nội dung quan trọng trong việc thực hiện QCDC ở cơ sở…/.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Văn bản mới ban hành
  PHÁT THANH XÃ THUẬN LỘC
  Bản đồ xã Thuận Lộc
   Liên kết website
  Thống kê: 241.898
  Online: 2