Thực hiện Kế hoạch của Hội đồng NVQS thị xã Hồng Lĩnh về việc đăng ký NVQS nam thanh niên độ tuổi 17 nhằm nắm chắc số lượng, chất lượng thanh niên trong độ tuổi thi hành Luật NVQS, đồng thời làm cơ sở cho việc xét duyệt, tuyển chọn và gọi thanh niên nhập ngũ chính xác, công bằng đúng luật định.

 

Sáng ngày 04/4/2022 Đảng ủy, HĐND, UBND, Hội đồng NVQS xã Thuận Lộc phối hợp với Ban CHQS thị xã và các ngành liên quan tổ chức đăng ký nghĩa vụ quân sự cho nam thanh niên tuổi 17, Phúc tra Quân nhân dự bị hạng I, Phương tiện kỷ thuật của nền kinh tế Quốc dân và nữ có trình độ chuyên môn kỹ thuật năm 2022.

 Trong đợt sơ khám sức khỏe và đăng ký nghĩa vụ quân sự cho thanh niên tuổi 17 của xã Thuận Lộc lần này có 26/26 thanh niên tham gia đăng ký NVQS ( 24 đăng ký trực tiếp, 02 đăng ký gián tiếp), Phúc tra 109 quân nhân dự bị hạng I, 625 quân nhân dự bị hạng 2, đăng ký 08 phương tiện kỹ thuật của nền kinh tế quốc dân, đăng ký  nữ có trình độ chuyên môn kỹ thuật cho 16 công dân.

Hội đồng NVQS xã đã tiến hành kiểm tra lý lịch bản thân và gia đình, trình độ văn hóa, chính trị, sơ khám sức khỏe về mắt, cân nặng, chiều cao… của các thanh niên. Việc tổ chức đăng ký nghĩa vụ quân sự cho thanh niên tuổi 17 nhằm nắm chắc số lượng, chất lượng thanh niên trong độ tuổi thi hành NVQS, đồng thời làm cơ sở cho việc xét duyệt, tuyển chọn và gọi thanh niên nhập ngũ năm 2023 chính xác, công bằng đúng luật định./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Văn bản mới ban hành
  PHÁT THANH XÃ THUẬN LỘC
  Bản đồ xã Thuận Lộc
   Liên kết website
  Thống kê: 259.831
  Online: 4