Chủ trì Hội nghị đồng chí Đồng Thanh Liễu – BT Đảng ủy, CT HĐND xã; đồng chí Nguyễn Huy Khuyến – PBTTT Đảng ủy. Hội nghị cùng với sự có mặt các đồng chí Đảng ủy viên; Trưởng các đoàn thể CTXH; các đồng chí cán bộ, công chức xã; Các đồng chí Bí thư chi bộ trực thuộc, Hợp tác xã, trạm y tế.

Thay mặt Ban Chấp hành, đồng chí Nguyễn Huy Khuyến – PBT TT đảng ủy thông qua dự thảo Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị quý I và triển khai phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2022.

Trong quý I năm 2022, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của trực tiếp của Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã Hồng lĩnh, Đảng ủy xã Thuận Lộc đã lãnh đạo, chỉ đạo và đạt một số kết quả  quan trọng:

Thứ nhất: về chính trị tư tưởng: Đảng bộ tập trung tuyên truyền các hoạt động mừng Đảng, mừng xuân 2022, kỷ niệm 30 năm ngày thành lập thị xã Hồng Lĩnh; chỉ đạo tập trung tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19; Thứ 2, Về công tác tổ chức, cán bộ đảng viên: Tổ chức thực hiện quy trình lấy ý kiến giới thiệu bổ sung cán bộ tham gia vào Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025; Xây dựng kế hoạch phát triển đảng viên năm 2022; Kế hoạch đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội giai đoạn 2021-2025 và những năm tiếp theo; Giới thiệu 04 quần chúng ưu tú tham gia học lớp cảm tình Đảng đợt 1/2022; Tổ chức trao tặng huy hiệu đảng cho 01 đồng chí đợt 03/2; Làm hồ sơ tặng huy hiệu Đảng đợt 19/5/2021 cho 4 đồng chí, trong đó có 2 đồng chí đề nghị tặng trước thời hạn, 2 đồng chí đúng thời hạn. Thứ ba, triển khai chương trình, kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát năm 2021.

Trên lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội: Tổng giá trị kinh tế quý I năm 2022 ước đạt: 51,1 tỷ/ 178 tỷ đồng đạt 28,7 % KH. Thực hiện tốt công tác quản lý tài chính, ngân sách theo quy định, tổng thu tài chính ngân sách ước đạt 1.958.000.000đ, tổng chi ước 1.589.500.000đ . Khảo sát vận động nhân dân đăng ký 14 công trình CTĐT, đến nay đã có 13/14 công trình được phê duyệt chủ trương đầu tư; Hoàn thành xây dựng Hạ tầng khu dân cư thôn Tân Hòa với tổng mức đầu tư 3,7 tỷ đồng. Hoàn thành Đề án huy động nguồn lực xây dựng xã Thuận Lộc đạt các tiêu chí của Phường trình BTV Thị ủy cho ý kiến .Thăm hỏi tặng 780 suất quà cho các gia đình chính sách, xã hội gặp khó khăn trong dịp tết, trị giá 311.200.000 đồng.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tiến hành thảo luận, đánh giá những hạn chế trong quá trình tổ chức thực hiện như: Việc cơ cấu gieo một số vùng chưa đồng  bộ; đăng ký xây dựng cánh đồng mẫu chưa được nhiều; công tác xây dựng NTM, khu DC kiểu mẫu còn hạn chế; công tác tham mưu các ban, ngành, đoàn thể xã còn hạn chế, chưa kịp thời; tinh thần trách nhiệm của một số cán bộ, đảng viên chưa cao, công tác phát triển đảng viên mới chưa được quan tâm...

Kết luận hội nghị, đồng chí Đồng Thanh Liễu tiếp thu các ý kiến. Đồng thời đề nghị cấp uỷ, chính quyền, các đoàn thể, các thôn nêu cao tinh thần, trách nhiệm, thể hiện tốt vai trò trung tâm đoàn kết nội bộ, mỗi đồng chí trên cương vị, chức trách, nhiệm vụ được giao, chỉ đạo thực hiện Chương trình công tác Quý II năm 2022 của Đảng uỷ đạt kết quả cao nhất, cụ thể: Tập trung chỉ đạo nhân dân chăm bón và phòng chống sâu bệnh trên các trà lúa. Tăng cường các biện pháp thu, chi ngân sách; đẩy mạnh các phong trào VH – XH và QP – AN. Tiếp tục thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM, khu dân cư kiểu mẫu. Chú trọng đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng quản lý, điều hành của chính quyền; thực hiện chương trình hành động học tập và làm theo tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện Quy định về những điều đảng viên không được làm và Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên…

Tính


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Văn bản mới ban hành
  PHÁT THANH XÃ THUẬN LỘC
  Bản đồ xã Thuận Lộc
   Liên kết website
  Thống kê: 273.116
  Online: 41