Ngày 29 tháng 7 năm 2021, BTV Đảng ủy xã Thuận Lộc thành lập Đoàn kiểm tra tổ chức công tác triển khai và xây dựng Khu dân cư Nông thôn mới kiểu mẫu tại thôn Hồng Lam. Thành phần tham gia buổi kiểm tra có đồng chí Đồng chí Đồng Thanh Liễu – Bí thư Đảng ủy, Trưởng đoàn và các thành viên. Về phía thôn Hồng Lam có các đồng chí cấp ủy, BCS thôn, các đoàn thể cấp thôn. 

Với phương châm, đánh giá bằng thực chất Đoàn kiểm tra đã tổ chức đi thực tế trong toàn thôn, nhìn nhận một cách khách quan và chỉ ra những mặt thôn đã làm được và những mặt còn tồn tại, hạn chế cần phải khắc phục và xây dựng.

Nhìn chung cấp ủy đã triển khai công tác xây dựng Khu dân cư NTM kiểu mẫu từ đầu năm và hàng tháng đưa vào các nghị quyết, kế hoạch của thôn. Thôn đã xây dựng được 1,3km đường giao thông, mương thoát nước nông thôn đạt chuẩn, rải thảm nhựa hạt mịn được 1 tuyến; Các vườn mẫu được xây dựng, nhân dân đã có ý thức trong công tác VSMT, chỉnh trang vườn hộ được quan tâm; Công tác xã hội hóa được nhân dân đồng tình, nhất trí cao nên xây dựng các hạng mục xây dựng khuôn viên nhà văn hóa có nét chuyển biến tích cực. 

Tuy nhiên, qua một buổi làm việc bằng phương pháp thực tế tại thôn và kiểm tra hồ sơ Đoàn kiểm tra cũng chỉ ra những mặt còn tồn tại, hạn chế cần phải khắc phục, nhất là công tác VSMT, hàng rào xanh chưa theo tiêu chí đề ra. Đoàn cũng đề nghị cấp ủy thôn nhất là đồng chí Bí thư Chi bộ, Trưởng ban công tác mặt trận cần phải quyết liệt hơn nữa trong công tác xây dựng Khu dân cư NTM kiểu mẫu tại thôn./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Văn bản mới ban hành
  PHÁT THANH XÃ THUẬN LỘC
  Bản đồ xã Thuận Lộc
   Liên kết website
  Thống kê: 172.104
  Online: 40