Về dự và chỉ đạo có đồng chí Nguyễn Anh Tài, Thị ủy viên, Phó Trưởng ban Dân vận Thị ủy, Phó đoàn công tác của BTV Thị Ủy tại Đảng bộ xã Thuận Lộc; chủ trì Hội nghị có đồng chí Đồng Thanh Liễu, Bí thư Đảng uỷ - CT HĐND xã; đồng chí Bùi Quang Liêm, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND xã;

    Trong 6 tháng đầu năm 2021, mặc dù do ảnh hưởng tình hình dịch Covid -19 tiếp tục diễn biến phức tạp, nhưng xã đã tập trung, quyết liệt chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội đạt kết quả quan trọng, các chỉ tiêu cơ bản đều thực theo kế hoạch đề ra. Tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm túc công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, dịch bệnh được kiểm soát tốt; chỉ đạo thực hiện khai báo y tế đối với người từ vùng dịch và người ngoài tỉnh về xã theo quy định. Tình hình sản xuất nông nghiệp tiếp tục phát triển; Tổng diện tích  gieo  cấy  391,95  ha/390  ha, đạt 105% kế hoạch thị xã giao; năng suất đạt 64,02 tạ/ha (đạt 114,3% KH) và tăng 6,47% so với vụ xuân 2020. Công tác xây dựng nông thôn mới, thường xuyên vận động nhân dân duy trì, giữ vững. Thu ngân sách Nhà nước đạt 6,895 triệu đồng/9,583  triệu đồng, ước đạt 72% kê ́hoạch.. Chỉ đạo, tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn xã, trong điều kiện đảm bảo phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

 Đồng chí Nguyễn Anh Tài Thị ủy viên, Phó Trưởng ban Dân vận Thị ủy, Phó đoàn công tác của BTV Thị Ủy tại Đảng bộ xã phát biểu tại hội nghị

    Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Anh Tài, Phó trưởng ban Dân vận Thị ủy đánh giá cao kết quả mà đảng bộ và nhân dân trong xã đạt được 6 tháng đầu năm 2021, thời gian tới đồng chí đề nghị Ban Chấp hành Đảng bộ xã cần quan tâm, xem công tác phòng chống Covid-19 là nhiệm vụ cấp bách hàng đầu, không được lơ là chủ quan, phải huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc; nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo các văn bản chỉ đạo của Trung ương, tỉnh, huyện, gắn với thực hiện “mục tiêu kép” (vừa phòng chống dịch bệnh, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trong điều kiện bình thường mới). Tập trung rà soát lại các chỉ tiêu từ đầu năm, chủ động phối hợp với các phòng ban liên quan khảo sát đánh giá các tiêu chí lên Phường. Tập trung chỉ đạo tốt công tác bảo vệ sản xuất; quan tâm các lĩnh vực văn hoá xã hội, đảm bảo an ninh trật tự; tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng của cán bộ, đảng viên, tạo sự đồng thuận trong thực hiện chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, các phong trào hành động cách mạng tại địa phương. Xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm để tập trung chỉ đao thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết đề ra.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Bí thư Đảng uỷ xã đề nghị Uỷ ban nhân xã, các chi bộ trực thuộc đảng uỷ, các đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã tập trung triển khai thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, gắn với thực hiện “mục tiêu kép”; thực hiện nghiêm túc 5K và cách ly theo quy định. Tập trung chỉ đạo công tác sản xuất; Tăng cường kiểm tra, rà soát, duy trì, nâng cao các tiêu chí xây dựng nông thôn mới khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu, vận động nhân dân làm cỏ, trồng hoa, trồng cây xanh làm hàng rào, duy trì ngày chủ nhật xanh. Quan tâm, chỉ đạo thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Thực hiện tốt công tác kiểm điểm tự phê bình và phê bình, đánh giá chất lượng tập thể, cá nhân và nhận xét, đánh giá cán bộ cuối năm theo quy định./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Văn bản mới ban hành
  PHÁT THANH XÃ THUẬN LỘC
  Bản đồ xã Thuận Lộc
   Liên kết website
  Thống kê: 173.067
  Online: 18