Về dự và chung vui ngày hội có đồng chí Lê Văn Bình, Ủy viên BTV thị ủy, Trưởng ban Tổ chức, trưởng đoàn công tác của thị ủy tại xã Thuận Lộc;  các đồng chí  phó đoàn và các thành viên đoàn chỉ đạo của BTV Thị ủy tại xã; các đồng chí lãnh đạo cấp ủy, chính quyền; Ủy ban MTTQ và các ban, ngành Đoàn thể, Đặc biệt sự có mặt đông đủ của toàn thể nhân dân xã xã Thuận Lộc.

    Năm 2023 Ủy ban MTTQ xã  đã phối hợp với UBND và các tổ chức thành viên, tập trung tuyên truyền vận động nhân dân tham gia hiến: 670,4 m2 đất, trồng mới 2 km hàng rào; xây dựng chỉnh trang 58 công trình chỉnh trang đô thị, tổng giá trị xây dựng 14,4 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp gần 3 tỷ đồng; tuyên truyền vận động nhân dân tham gia xây dựng, củng cố các tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới, xây dựng xã đạt các tiêu chí của phường, trong năm đã xây dựng đạt thêm 02 tiêu chí phường, nâng tổng số tiêu chí đạt lên 12/17 tiêu chí; xây dựng hai thôn đạt chuẩn khu dân cư NTM kiểu mẫu (Tân Hòa, Phúc Thuận) nâng tổng số khu dân cư đạt chuẩn NTM kiểu mẫu lên 4 thôn; vận động các nguồn lực hỗ trợ xây dựng 16 nhà đại đoàn đoàn kết cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo... với số tiền hỗ trợ 1,140 tỷ đồng; hỗ trợ 04 mô hình sinh kế, số tiền 4.000.000 đồng; góp phần làm giảm hộ nghèo từ 3,7% năm xuống còn 2,46%; hộ cận nghèo từ 5,89% xuống còn 4,25%.

Lãnh đạo các cấp trao Quyết định công nhận thôn Phúc Thuận Đạt chuẩn khu dân cư NTM kiểu mẫu

    Chỉ đạo xây dựng 14 mô hình dân vận khéo cấp thị và 8 mô hình dân vận khéo cấp xã, các mô hình đều phát huy hiệu quả thiết thực và tạo sức lan toản, phong trào thi đua trong các tầng lớp nhân dân; điển hình như mô hình: Xây dựng 11/11 tuyến đường thảm nhựa ở thôn Tân Hòa; 5/8 tuyến đường thảm nhựa ở thôn Hồng Lam; cải tạo, nâng cấp mô mẹ Việt Nam Anh Hùng; xây dựng tuyến đường điện chiếu sáng và chỉnh trang Đình Làng Giao Tác; xây dựng ngôi nhà trí tuệ thôn Tân Hòa và ra mắt “Nhà văn hóa Cộng đồng-Ngôi nhà trí tuệ” thôn Tân Hòa.

Đồng chí Lê Văn Bình Ủy viên BTV thị ủy, Trưởng ban Tổ chức, trưởng đoàn công tác của thị ủy tại xã Thuận Lộc phát biểu tại Ngày Hội thôn Phúc Thuận và trao quyết định Công nhận danh hiệu thôn đạt thôn Văn Hóa 5 năm liền

    Tại Ngày Hội Đc Lê Văn Văn Bình Ủy viên BTV thị ủy, Trưởng ban Tổ chức, trưởng đoàn công tác của thị ủy tại xã Thuận Lộc đã biểu dương, ghi nhận những kết quả đạt được trong thời gian qua, định hướng các nhiệm vụ thời gian tới cán bộ và nhân dân xã Thuận lộc tiếp tục phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết, huy động mọi nguồn lực trong nhân dân để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội của địa phương.

    Tại ngày hội đã biểu dương, khen thưởng 6 tập thể, 12 gia đình và 14 cá nhân với tổng kinh phí khen thưởng trị giá 4,500,000 đồng.

Trao giấy khen và phần thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2023.

    Nhằm để động viên chia sẽ các gia đình thuộc diện hội ngèo, hộ cận nghèo, gia đình khó khăn hoạn nạn, tại ngày hội đã trao 34 suất quà trị giá 9.200.000 đồng

     Phát huy những kết quả đạt được năm 2023, phấn đấu năm 2024 đạt kết qua cao hơn nữa. Ban CTMT và các tổ chức thành viên của Ban CTMT các thôn ký cam kết thi đua thực hiện 5 nội dung của cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với xây dựng các tiêu chí của phường, xây dựng xã Thuận Lộc đạt các tiêu chí của phường vào năm 2025.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Văn bản mới ban hành
  PHÁT THANH XÃ THUẬN LỘC
  Bản đồ xã Thuận Lộc
   Liên kết website
  Thống kê: 173.055
  Online: 8