Thực hiện Công văn số 145-CV/BTGThU, ngày 08/11/2023 của Ban Tuyên giáo Thị ủy về tuyên truyền, tham gia Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực”; Ban Thường vụ Đảng ủy đề nghị UBMTTQ, các tổ chức chính trị xã hội, các chi bộ trực thuộc Tổ chức phát động trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động; chiến sĩ lực lượng vũ trang; đoàn viên, hội viên các tổ chức chính trị - xã hội và các tầng lớp Nhân dân. Đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên là lực lượng nòng cốt tham gia Cuộc thi.

          * Hình thức thi: Cuộc thi được tổ chức bằng hình thức trực tuyến trên Trang Thông tin điện tử tổng hợp Báo cáo viên https://baocaovien.vn và Cổng Thông tin điện tử Bộ Tư pháp tại địa chỉ https://moj.gov.vn và các báo, tạp chí điện tử, trang thông tin điện tử có link liên kết Cuộc thi.

          * Thời gian tổ chức Cuộc thi:

          - Lễ phát động Cuộc thi được truyền hình trực tiếp trên VTV1 lúc 20h00 ngày 08/11/2023.

          - Cuộc thi được tổ chức từ ngày 09/11/2023 đến hết ngày 29/11/2023, gồm 03 tuần thi:

          + Tuần thi thứ nhất: Bắt đầu từ ngày 09/11/2023 đến hết ngày 15/11/2023.

          + Tuần thi thứ hai: Bắt đầu từ ngày 16/11/2023 đến hết ngày 22/11/2023.

          + Tuần thi thứ ba: Bắt đầu từ ngày 23/11/2023 đến hết ngày 29/11/2023.

Thông tin chi tiết vui lòng xem các file đính kèm

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Văn bản mới ban hành
  PHÁT THANH XÃ THUẬN LỘC
  Bản đồ xã Thuận Lộc
   Liên kết website
  Thống kê: 173.199
  Online: 95