Phong trào viết đơn tình nguyện nhập ngũ trở thành nét đẹp về truyền thống yêu nước của thế hệ trẻ Thuận Lộc.

Để công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ đạt hiệu quả cao, thu hút nhiều thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ, trong những năm qua cấp ủy, chính quyền xã Thuận Lộc tập trung quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015; Luật công an nhân nhân dân năm 2018, giáo dục chính trị tư tưởng và  truyền thống lịch sử của quê hương.

     Nhờ đó thanh niên xã Thuận Lộc đã nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm của mình với Tổ quốc, nhiều thanh niên trên địa bàn xã đã viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ, đây là một một nét đẹp rất đáng tự hào của thanh niên xã nhà, thể hiện tinh thần, tự giác, ý thức, trách nhiệm của tuổi trẻ đối với quê hương, đất nước. Tính từ năm 2021 đến 2023 toàn xã có 10 thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ vào quân đội và công an. Phát huy truyền thông quý báu đó trong công tác tuyển quân năm 2024 đến thời điểm hiện tại Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã đã tiếp nhận 02 thanh niên viết đơn tình nguyên nhập ngũ.

Thanh niên Hoàng Xuân Sơn (20 tuổi Thôn Hồng Nguyệt) là một trong những thanh niên làm đơn nhập ngũ đợt này.

Em Sơn chia sẻ: Sau khi được sự động viên, giúp đỡ của các anh, chị trong BTV đoàn xã, các chú, các bác cán bộ cấp xã đến cấp thôn và sự đồng thuận của gia đình, em tình nguyện viết đơn tham gia nghĩa vụ quân sự, em muốn cống hiến tuổi trẻ của mình cho Tổ quốc và qua môi trường rèn luyện tại quân ngũ em muốn mình trưởng thành hơn.

Cũng như em Hoàng Xuân Sơn, Em Bùi Phan Bảo Quốc sinh năm 2005, Thôn Hồng Nguyệt cũng là một trong những công dân hăng hái như thế. Khi tốt nghiệp THPT xong, em Quốc đã không đăng ký đi học các trường Đại học, Cao đẳng như bạn bè cùng trang lứa em viết đơn tình nguyện trong đợt tuyển quân năm nay để thực hiện mong muốn đứng trong hàng ngũ người chiến sỹ Công an nhân dân đảm bảo bình yên cho đất nước.

Trong thời gian tới xã Thuận Lộc tiếp tục phát huy sức mạnh của cả hề thống chính trị từ xã đến thôn đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động thanh niên hăng hái tình nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự và tham gia nghĩa vụ công an nhân dân nhằm phát huy tốt truyền thống thế hệ trẻ Thuận Lộc anh hùng. phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu giao quân năm 2024.

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Văn bản mới ban hành
  PHÁT THANH XÃ THUẬN LỘC
  Bản đồ xã Thuận Lộc
   Liên kết website
  Thống kê: 270.834
  Online: 25