Thực hiện chương trình công tác tháng 9. UBND xã Thuận Lộc tổ chức Hội nghị đánh giá công tác CCHC 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2023 và chấn chỉnh cán bộ, công chức thực hiện nhiệm vụ trong thời gian qua.

    Về tham dự Hội nghị có Đại diện Thường trực Đảng ủy, HĐND, Chủ tịch UBMTTQ xã, Lãnh đạo UBND, trưởng các đoàn thể chính trị xã hội và không chuyên trách cấp xã; công chức chuyên môn UBND xã, trưởng công an, trạm y tế xã.

    Tại Hội nghị, đại biểu đã được nghe báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ Cải cách hành chính 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ giải pháp 3 tháng cuối năm 2023. Trong 6 tháng đầu năm, kết quả thực hiện nhiệm vụ Cải cách hành chính vẫn còn nhiều hạn chế, tuy nhiên dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Cấp ủy Đảng, chính quyền, sự vào cuộc của Mặt trận Tổ Quốc và các đoàn thể chính trị xã hội cấp xã, kết quả 9 tháng đầu năm về nhiệm vụ Cải cách hành chính đã có những bước chuyển biến tích cực. Công tác cải cách hành chính thường xuyên được cấp ủy Đảng, chính quyền quan tâm, chỉ đạo, thực hiện, kiểm tra đôn đốc thường xuyên. Ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, không chuyên trách có nhiều chuyển biến tích cực; kỷ luật kỷ cương trong CCHC tiếp tục được tăng cường; hiệu lực, hiệu quả bộ máy hành chính các cấp không ngừng được nâng lên; các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trong CCHC thực hiện đảm bảo tiến độ đề ra. Đoàn kết thống nhất cao trong cấp ủy, chính quyền đảm bảo hoạt động quản lý điều hành của cơ quan ngày càng được nâng lên.

Một số ý kiến đóng góp các giải pháp nhiệm vụ trong thời gian tới của các Ban, ngành, đoàn thể và cán bộ công chức

   

Đồng chí Bùi Quang Liêm - Phó bí thư - Chủ tịch UBND xã kết luận Hội nghị

Kết thúc Hội nghị, đồng chí Bùi Quang Liêm - Chủ tịch UBND xã kết luận một số nội dung và triển khai những nhiệm vụ trọng tâm, những giải pháp quan trọng, cần thiết để nâng cao chỉ số Cải cách hành chính của xã, đạt chỉ tiêu năm 2023 đã đề ra.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Văn bản mới ban hành
  PHÁT THANH XÃ THUẬN LỘC
  Bản đồ xã Thuận Lộc
   Liên kết website
  Thống kê: 273.293
  Online: 32