Chiều ngày 08/9/2023, tại Nhà văn hóa , Ban Chỉ đạo xây dựng Nông thôn mới, xây dựng xã đạt các tiêu chí của Phường tổ chức Hội nghị sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2023. Chủ trì Hội nghị đồng chí Đinh Văn Thái - Bí thư Đảng ủy xã; đồng chí Bùi Quang Liêm – PBT, CT UBND xã. Dự Hội nghị có đồng chí Lê Văn BÌnh – UVBTV, TRưởng ban tổ chức, Trưởng đoàn Công tác của BTV Thị ủy tại Đảng bộ xã; đồng chí Hoàng Thanh Sơn - Thị ủy viên, Trưởng phòng kinh tế, Phó chánh văn phòng NTM Thị xã; cùng các đồng chí trong đoàn công tác cua BTV Thị ủy tại Đảng bộ xã; tham dự Hội nghị còn có các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã; đại diện lãnh đạo UBMTTQ và các đoàn thể xã; Bí thư, Phó bí thư các chi bộ trực thuộc, trưởng ban công tác mặt trận, trưởng các chi đoàn chi hội..

    Báo cáo tại hội nghị nêu rõ trong 9 tháng đầu năm, Ban chỉ đạo các chương trình MTQG xã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới , xây dựng các tiêu chí của phường. Ban Thường vụ Đảng ủy đã có 02 buổi làm việc, với cấp ủy, ban Công tác mặt trận, các thôn về đăng ký xây dựng Khu dân cư NTM kiểu mẫu và nhiệm vụ thời gian tới, tổ chức 01 cuộc kiểm tra về công tác xây dựng Nông thôn mới, khu dân cư kiểu mẫu gắn với các tiêu chí lên Phường tại 04 chi bộ; thông qua đó đã kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thực hiện tại cơ sở; định hướng cho các đơn vị tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới, xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, xây dựng các tiêu chí của Phường.

Đồng chí Phan Văn Sự - UVBTV, PCT UBND xã thông qua báo cáo tóm tắt kết quả  xây dựng các tiêu chí của phường; chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ 03 tháng cuối năm 2023

    Đến nay xã Thuận Lộc đã có 11/17 tiêu chí đạt chuẩn phường, đây là những tiêu chí đạt ở mức tương đối cao so với quy định và 06 tiêu chí chưa đạt ( quy mô dân số, Đất cây xanh sử dụng công cộng, Tỷ lệ hộ nghèo, Chợ hoặc siêu thị, Tỷ lệ đường phố chính được chiếu sáng, Tỷ lệ nước thải đô thị được xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật).

    Về kết quả xây dựng Nông thôn mới, 09 tháng đầu năm đã Hoàn thành quy hoạch chi tiết xây dựng khu dân cư nông thôn Cải Tạo, thôn Chùa tỷ lệ 1/500 với diện tích 3,8 ha và quy hoạch chi tiết xây dựng khu dân cư nông thôn Cựa Trộ, thôn Chùa tỷ lệ 1/500 với diện tích 2,2 ha. Tiến hành đấu giá thành công 25/26 lô đất tại khu quy hoạch Phúc Thuận và các điểm dân cư xen dắm trên địa bàn xã; Hoàn thành việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch sử dụng đất của Trường Tiểu học và THCS Thuận Lộc. Hoàn thành Đường giao thông nội đồng thôn Hồng Nguyệt với chiều dài 488m có tổng mức đầu tư 1,03 tỷ đồng; công trình sửa chữa, nâng cấp một số hạng mục trụ sở làm việc Đảng ủy - HĐND - UBND xã Thuận Lộc với tổng mức đầu tư 2,4 tỷ đồng; khởi công xây dựng 41/44 công trình chỉnh trang, đã hoàn thành 39/44 công trình, với tổng kinh phí 6,7 tỷ đồng.

    + Khởi công xây dựng các công trình: Hạ tầng khu dân cư Nền Tế với tổng mức đầu tư 14,8 tỷ đồng; nhà bếp ăn, nhà để xe giáo viên, nhà để xe học sinh; sơn lại cổng, tường rào, nhà học A1, nhà học A2 và lát gạch phần sân cỏ Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Thuận Lộc với tổng mức đầu tư 5,8 tỷ đồng; Hoàn thành công trình sửa chữa dãy nhà học 2 tầng; mái che sân khấu ngoài trời Trường mầm non Thuận Lộc, với tổng mức đầu tư 1,2 tỷ đồng. Khởi công xây dựng sân khấu ngoài trời; xây dựng nhà bếp ăn, nhà để xe giáo viên, nhà để xe học sinh và một số hạng mục phụ trợ Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Thuận Lộc, với mức đầu tư 5,891 tỷ đồng; Phối hợp Ban quản lý dự án xây dựng thị xã khởi công xây dựng 3 nhà văn hóa thôn, đến nay đã hoàn thành nhà văn hoá thôn Chùa, nhà văn hóa thôn Tân Hoà và Thuận Giang đang tiến hành thi công, với tổng mức đầu tư 5,934 tỷ đồng; Toàn xã có 01 cửa hàng tiện lợi, 06/16 cửa hàng tổng hợp đạt chuẩn theo quy định; Nhân dân đầu tư xây dựng mới 32 nhà đạt chuẩn 3 cứng theo bộ xây dựng, với tổng mức xây dựng khoảng 12 tỷ đồng. Đến nay, toàn xã có 999/1075 nhà ở đạt chuẩn theo qui định, đạt 92,9%; tỷ lệ hộ nghèo hiện nay 39/1171 hộ = 3,33% (giảm 4 hộ so với đầu năm 2023); hộ cận nghèo còn 5,55% (giảm 04 hộ so với đầu năm 2023). 

    Về Xây dựng Khu dân cư NTM kiểu mẫu, vườn mẫu : Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo huy động các nguồn lực xây dựng nâng cao các tiêu chí bền vững; xây dựng thôn Thuận Sơn, thôn Chùa đạt các tiêu chí KDCKM theo tiêu chí mới ; hoàn thành 10/10 tiêu chí và được thị xã ra quyết định công nhận thôn Phúc Thuận, Tân Hòa đạt chuẩn khu dân cư NTM kiểu mẫu. Tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn xây dựng 02 thôn đăng ký xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu năm 2023 (thôn Thuận Trung và Hồng Lam)...

    Tại hội nghị, đã có nhiều ý kiến, tập trung vào những vướng mắc trong quá trình thực hiện và bàn các giải pháp để hoàn thành nhiệm vụ xây dựng Nông thôn mới, xây dựng các tiêu chí của Phường; thẳng thắn chỉ ra một số tồn tại, hạn chế, đó là: Công tác tuyên truyền chưa đi vào chiều sâu; sự chỉ đạo, thực hiện của cấp ủy, chính quyền có nơi chưa sâu, quan tâm chưa đúng mức; Một số tiêu chí NTM mặc dầu đã đạt chuẩn, tuy nhiên chất lượng còn thấp và thiếu tính bền vững; kết quả xây dựng các khu dân cư NTM kiểu mẫu, vườn mẫu đạt thấp; triển khai xây dựng bể xử lý nước thải sinh hoạt hộ gia đình còn chậm; việc duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới tại các thôn đạt chuẩn còn hạn chế…

    Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Hoàng Thanh Sơn - Thị ủy viên, Trưởng phòng kinh tế, Phó chánh văn phòng NTM Thị xã đã ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt đựợc trong thời gian qua, Cấp ủy chính quyền đã thực hiện nhiều nội dung, lĩnh vực có điểm sáng, các công việc thực hiện tốt, quyết liệt…cần phát huy hơn nữa trong thời gian tới

Phát biểu của đồng chí Hoàng Thanh Sơn - Thị ủy viên, Trưởng phòng kinh tế, Phó chánh văn phòng NTM Thị xã

    Kết luận hội nghị, đồng chí Đinh Văn Thái – Bí thư Đảng ủy, Trưởng ban chỉ đạo chương trình MTQG xây dựng NTM, xây dựng các tiêu chí Phường nhấn mạnh: Kết quả xây dựng NTM, xây dựng các tiêu chí Phường của xã trong thời gian qua đã thể hiện đây là một phong trào lớn, có hiệu quả với quyết tâm chính trị rất cao của cấp ủy, chính quyền, Ban Chỉ đạo và sự đồng thuận của người dân. Các thôn sau khi được công nhận là Khu dân cư kiểu mẫu đã tạo được hiệu ứng tốt trong các tầng lớp nhân dân.

Đồng chí Đinh văn Thái – Bí thư Đảng ủy kết luận hội nghị

    Phát huy những kết quả đã đạt được, đồng chí yêu cầu trong thời gian tới cần tiếp tục được đẩy mạnh hơn nữa, quyết tâm cao hơn nữa để đảm bảo theo đúng lộ trình đề ra. UBND xã thường xuyên rà soát các tiêu chí theo tiêu chuẩn NTM và NTM kiểu mẫu để thực hiện và chỉ đạo đảm bảo đạt chuẩn, nhất là ở cá thôn đã đạt Khu dân cư NTM kiểu mẫu và các thôn đăng ký đạt trong thời gian tới như: Thuận Trung, Hồng Lam và các thôn dự kiến năm 2024; Tập trung hoàn thành hồ sơ rải thảm nhựa  14 công trình bổ sung 06 tháng cuối năm 2023; xây dựng văn bản hướng dẫn về bộ tiêu chí xây dựng tuyến đường “ Sáng, xanh, sạch, đẹp”. MTTQ, các đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền, vận động tổ chức và nhân dân tích cực hưởng ứng phong trào, tạo sự lan tỏa trong xã hội, sự phấn khởi, tin tưởng trong các tầng lớp nhân dân để đồng lòng chung sức sớm hoàn thành mục tiêu nhiệm vụ, không ngừng nâng cao chất lượng đời sống vật chất và tinh thần cho người dân./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Văn bản mới ban hành
  PHÁT THANH XÃ THUẬN LỘC
  Bản đồ xã Thuận Lộc
   Liên kết website
  Thống kê: 172.000
  Online: 34