Tối ngày 8 tháng 10 năm 2022, BCH Đoàn xã tổ chức Hội nghị tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XVIII và triển khai Cuộc thi tìm hiểu về cải cách hành chính. Về dự có các đồng chí Bí thư chi bộ 3 thôn khu vực Hồng Phúc và Đoàn viên thanh niên 3 chi đoàn. 

Tại buổi tuyên truyền, các Đoàn viên, Thanh niên được đồng chí Nguyễn Huy Tính - Bí thư Đoàn xã là đại biểu chính thức được tham dự Đại hội báo cáo các nội dung của chương trình và nghị quyết Đại hội. Với chủ đề Đại hội "Bồi đắp lý tưởng cách mạng, giáo dục đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi; xây dựng tổ chức đoàn vững mạnh toàn diện; khơi dậy ý chí, khát vọng, phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, xung kích, tình nguyện góp phần đưa tỉnh Hà Tĩnh phát triển nhanh, bền vững". 

Với những mục tiêu, tổng quát: Bồi dưỡng thế hệ thanh thiếu nhi Hà Tĩnh phát triển lành mạnh, toàn diện; có lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hoá, tinh thần thượng tôn pháp luật; có lòng yêu nước; có ý chí tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên, cống hiến; phát huy giá trị bản sắc văn hoá, con người Hà Tĩnh. Xây dựng, củng cố tổ chức Đoàn vững mạnh; đội ngũ cán bộ Đoàn có phẩm chất, đạo đức trong sáng, đủ năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, tiên phong, gương mẫu, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, góp phần xây dựng quê hương Hà Tĩnh phát triển nhanh, bền vững, sớm đạt chuẩn tỉnh nông thôn mới, trở thành tỉnh khá của cả nước.

Nghị quyết được đồng chí Bí thư Đoàn xã lồng ghép vào các nội dung thực tế tại địa phương. Đồng thời nêu ra những khó khăn, tồn tại cần khắc phục trong thời gian tới. Đề ra những nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 đề ra./. 

 

 

 

Tính bbt


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Văn bản mới ban hành
  PHÁT THANH XÃ THUẬN LỘC
  Bản đồ xã Thuận Lộc
   Liên kết website
  Thống kê: 171.228
  Online: 28