Ngày 12/4/2022 Đảng ủy xã Thuận Lộc tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức Đại hội chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2022-2025. Dự hội nghị có các đồng chí TT Đảng ủy, HĐND, UBND xã, Chủ tịch MTTQ, Trưởng, phó các tổ chức chính trị-xã hội, Các đồng chí Đảng ủy viên và các đồng chí bí thư, phó bí thư chi bộ trực thuộc.

Tại đây, các đại biểu đã được nghe đồng chí Đồng Thanh Liễu, Bí thư Đảng ủy xã đã thông qua kế hoạch số 37- KH/ĐU, 08/4/2022 của Đảng ủy về việc tổ chức Đại hội chi bộ trực thuộc, nhiệm kỳ 2022-2025. Theo đó, kế hoạch đã nêu rõ mục đích, yêu cầu, nội dung, thời gian các bước thực hiện, quy trình tổ chức Đại hội và tổ chức thực hiện. Việc chuẩn bị nội dung đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy, nhiệm kỳ 2022-2025 phải theo đúng quy định của Điều lệ Đảng và hướng dẫn của Trung ương, trong đó cần lưu ý: Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ của chi bộ phải đánh giá khách quan, trung thực, sát với tình hình và kết quả thực hiện nghị quyết đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022, gắn với thực hiện Điều lệ Đảng, các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận... của Đảng và của cấp trên, đặc biệt là đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị của chi bộ gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI, khóa XII, Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị. Tập trung làm rõ những ưu điểm, khuyết điểm và nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan, rút ra bài học kinh nghiệm sâu sắc, toàn diện, sát thực tế; đồng thời đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thiêt thực, khả thi, hiệu quả đe thực hiẹn trong nhiệm kỳ 2022-2025 và những năm tiếp theo. Đối với Báo cáo kiểm điểm của chi ủy phải trên tinh thần thẳng thắn, cầu thị, đánh giá đúng kết quả lãnh đạo trong nhiệm kỳ; chỉ rõ nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan của những hạn chế, khuyết điểm, yếu kém và đề ra giải pháp khắc phục. Đối với Dự thảo Nghị quyết Đại hội, Chương trình hành động thực hiện nghị quyết: Chi ủy hoặc bí thư chi bộ phải bám sát báo cáo chính trị để xây dựng dự thảo Nghị quyết Đại hội, Chương trình hành động thực hiện nghị quyết để cán bộ, đảng viên góp ý và Đại hội thảo luận, quyết định.

Việc chuẩn bị nhân sự và bầu cử chi uỷ, bí thư, phó bí thư chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, nhiệm kỳ 2022-2025, phải thực hiện theo đúng quy định của Điều lệ Đảng, quy định của Đảng và hướng dẫn của cấp ủy cấp trên. Trong đó, cần đặc biệt quan tâm đến tiêu chuẩn về lập trường tư tưởng chính trị; phẩm chất đạo đức, lối sống; năng lực thực tiễn, kết quả hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao; uy tín trong chi bộ, nhân dân; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm...

Theo kế hoạch sẽ chọn 1-2 chi bộ tổ chức Đại hội trước. Đại hội chi bộ tổ chức không quá 1 ngày, bắt đầu từ ngày 05/5 và hoàn thành xong trước ngày 20/5/2022. Tại hội nghị, các đại biểu đã phát biểu ý kiến, tập trung vào công tác chuẩn bị nhân sự, quy trình về nhân sự, cơ cấu, số lượng cấp ủy chuẩn bị cho đại hội chi bộ. Ban Thường vụ Đảng ủy yêu cầu các đồng chí Đảng ủy viên phụ trách các chi bộ, bám sát và hướng dẫn các chi bộ đồng thời căn cứ Điều lệ Đảng, quy định của Trung ương và kế hoach này, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2022-2025, theo đúng kế hoạch và thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Văn bản mới ban hành
  PHÁT THANH XÃ THUẬN LỘC
  Bản đồ xã Thuận Lộc
   Liên kết website
  Thống kê: 241.906
  Online: 12