Thực hiện  hướng dẫn số 13-HD/BTGThU, ngày 22/2/2022 của Ban Tuyên giáo Thị ủy Hồng Lĩnh; Kế hoạch số 39-KH/ĐU, ngày 19/4/2022 của đảng ủy xã Thuận Lộc “ về tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị Tự soi, tự sửa”. Ngày 23 tháng 4 năm 2022 Chi bộ trường MN Thuận Lộc tổ chức sinh hoạt chính trị với chuyên đề " Tự soi, tự sửa". Về dự sinh hoạt có đồng chí Đồng Thanh Liễu - Bí thư Đảng ủy xã và tất cả các đồng chí đảng viên trong chi bộ.

Trước đó, cấp ủy chi bộ đã gửi tài liệu sinh hoạt đến từng cán bộ, đảng viên để nghiên cứu, sau đó đối chiếu, liên hệ bản thân và viết “Bản tự kiểm kiểm, tự soi, tự sửa của cá nhân”. Trong đó, đảng viên chỉ rõ những ưu điểm, chuyển biến tích cực và những khuyết điểm hạn chế, nguy cơ dễ mắc phải của cá nhân để xác định nội dung tu dưỡng, rèn luyện, “tự sửa" trong thời gian tới.

 Tại buổi sinh hoạt chuyên đề các đồng chí đảng viên được nghe đồng chí Kiều Thị Thủy – Phó Bí thư chi bộ đọc báo cáo chuyên đề tự soi, tự sửa của tập thể chi bộ trong thời gian qua và phương hướng khắc phục trong thời gian tới. Sau khi nghe báo cáo chuyên đề "Tự soi, tự sửa" của tập thể chi bộ đã có rất nhiều các ý kiến thảo luận, phát biểu của các đồng chí đảng viên về dự sinh hoạt chuyên đề. Các ý kiến đều nhất trí với việc “tự soi” của cấp ủy Chi bộ và kết quả tổng hợp nội dung "tự soi" của các đảng viên trong chi bộ; các đảng viên đã nghiêm túc “tự soi, tự sửa”, thẳng thắn nhận diện những tồn tại, hạn chế của mình; đồng thời trao đổi về những vấn đề còn hạn chế để cùng nhau khắc phục. Kế hoạch tu dưỡng của các cá nhân sẽ được chi bộ giám sát việc thực hiện và nhận xét đánh giá hàng tháng trong sinh hoạt chi bộ thường kỳ. 

Buổi sinh hoạt chuyên đề thực sự có ý nghĩa thiết thực, tại đây các đồng chí đảng viên được trao đổi được những công việc phải làm, vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, của bản thân. Đồng thời nhận xét, đánh giá về người khác với thái độ chân thành, thiện chí, công tâm, khách quan; trên cơ sở đó tạo sự thống nhất cao về ý chí, quyết tâm thực hiện chi bộ vững mạnh toàn diện. Việc “Tự soi, tự sửa” được xem là giải pháp tạo nên hiệu quả “kép” vừa nêu cao tinh thần tiền phong, gương mẫu, vừa giúp đảng viên thấy được hạn chế của bản thân, của các đảng viên khác trong chi bộ. Từ đó quyết tâm tự sửa, tích cực tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ được giao


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Văn bản mới ban hành
  PHÁT THANH XÃ THUẬN LỘC
  Bản đồ xã Thuận Lộc
   Liên kết website
  Thống kê: 173.369
  Online: 27