Thực hiện Kế hoạch hoạt động năm 2022 của HND thị xã Hồng Lĩnh. Sáng ngày 20/4/2022 Hội Nông dân xã Thuân Lộc phối hợp với HND thị xã Hồng Lĩnh tổ chức lớp tập huấn để quán triệt, tuyên truyền, học tập nội dung Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị; Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của BCH Trung ương; Nghị quyết số 51/2021/NQ-HĐND, ngày 16/12/2021 của HĐND tỉnh; Nghị quyết số 98/2020/NQ-HĐND, ngày 26/12/2020 của HĐND thị xã và chính sách BHYT, BHXH tự nguyện cho 76 cán bộ, hội viên HND xã Thuận Lộc.    

    Về dự và trực tiếp tham gia lên lớp có đồng chí Bùi Tuấn, Phó ban tuyên giáo thị ủy; Đồng chí Nghiêm Sỹ Hùng - Phó phòng kinh tế thị xã và các đồng chí trong Thường trực Hội Nông dân thị xã.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Văn bản mới ban hành
  PHÁT THANH XÃ THUẬN LỘC
  Bản đồ xã Thuận Lộc
   Liên kết website
  Thống kê: 213.304
  Online: 5