Thực hiện kế hoạch của UBND thị xã Hồng Lĩnh về việc thực hiện duy tu và bảo dưỡng các tuyến đường thị xã quản lý và tuyến đường nội xã trên địa bàn Thuận Lộc;  Vào ngày 18, 19/03/2023 Hội LHPN xã Thuận Lộc đã phát động đợt ra quân dọn vệ sinh môi trường, duy tu bảo dưỡng tuyến đường Phan Kính. Cụ thể đã tổ chức nạo vét hai bên rãnh đường, quét dọn mặt đường, phát quang cây cối, thu gom rác thải...

    Đồng thời, theo kế hoạch Hội LHPN xã phải thường xuyên tổ chức theo dõi giao thông, tai nạn giao thông, tình trạng công trình đường bộ; phát hiện kịp thời hư hỏng hoặc các hành vi xâm phạm công trình đường bộ, các hành vi lấn chiếm, sử dụng trái phép đất của đường bộ, hành lang an toàn giao thông đường bộ; xử lý các trường hợp hư hỏng nhỏ không cần vật tư thiết bị để kịp thời báo cấp có thẩm quyền xử lý.

    Bên cạnh đó, Hội tích cực tuyên truyền, vận động, nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, hội viên, phụ nữ và mỗi người dân, cộng đồng dân cư, các tổ chức, cá nhân có liên quan tham gia công tác duy tu và bảo dưỡng trên các tuyến đường trên địa bàn; thực hiện việc giữ gìn, đảm bảo vệ sinh môi trường, công trình công cộng góp phần xây dựng các tiêu chí NTM của địa phương.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Văn bản mới ban hành
  PHÁT THANH XÃ THUẬN LỘC
  Bản đồ xã Thuận Lộc
   Liên kết website
  Thống kê: 171.967
  Online: 33