Sáng ngày 01/3/2023 Đảng ủy xã Thuận Lộc tổ chức lễ chào cờ đầu tháng. Tham dự lễ chào cờ có sự tham gia của các đồng chí cán bộ công chức, không chuyên trách cấp xã

    Tại buổi lễ chào cờ, theo sự phân công đồng chí Nguyễn Huy Khuyến – PBT Thường trực Đảng ủy- CT HĐND xã, đã thông qua báo cáo thực hiện nhiệm vụ chính trị tháng 2, triển khai phương hướng nhiệm vụ tháng 3/2023; quán triệt Công văn số 1567-CV/TU của Tỉnh ủy về chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính; Tuyên truyền kỷ niệm 80 năm ra đời Đề cương văn hoá Việt Nam (1943-2023).

    Kết luận tại buổi lễ chào cờ đồng chí Đinh Văn Thái - Bí thư Đảng Uỷ nhấn mạnh một số nội dung cần tập trung trong thời gian tới và đề nghị cán bộ công chức cần phải tập trung cao trong thực hiện nhiệm vụ, thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính; nâng cao đạo đức công vụ; Vận động  nhân dân thường xuyên thăm đồng, kiểm tra các trà lúa phát triển, cung cấp đủ nước, đánh bắt chuột, phát hiện phòng trừ sâu bệnh kịp thời; Triển khai tiêm phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm đợt 1 năm 2023; tập trung chỉ đạo nhân dân chỉnh trang vườn hộ, chỉnh trang đô thị xây dựng Nông thôn mới; thực hiện tốt công tác an sinh xã hội…

    Lễ chào cờ diễn ra nghiêm trang, có ý nghĩa thiết thực và đảm bảo đúng theo quy định./.

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Văn bản mới ban hành
  PHÁT THANH XÃ THUẬN LỘC
  Bản đồ xã Thuận Lộc
   Liên kết website
  Thống kê: 171.084
  Online: 4