Sáng ngày 20/2/2023,  Ban thường trực Uỷ ban MTTQ xã Thuận Lộc phối hợp với UBND và các tổ chức CT-XH, tổ chức hội nghị triển khai lấy ý kiến góp ý của nhân dân về dự thảo Luật đất đai (sữa đổi). Về dự hội nghị có các đồng chí trong Ban thường vụ Đảng ủy; Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND, Ủy viên UBMTTQ xã nhiệm kỳ 2019-2024; Ban thường vụ  các đoàn thể Chính trị-xã hội, Hội xã hội; cán bộ, công chức, không chuyên trách xã; Ban quản trị HTX dịch vụ nông nghiệp; Bí thư, trưởng ban CTMT; Trưởng thôn; Trưởng, phó các chi đoàn, chi hội 9 thôn.

    Để phát huy quyền làm chủ, huy động trí tuệ của các tầng lớp Nhân dân, tạo sự đồng thuận, thể hiện ý chí, nguyện vọng của Nhân dân trong việc hoàn thiện dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất, khả thi của hệ thống pháp luật, đáp ứng được yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

    Hội nghị đã được nghe đ/c Chủ tịch UBMTTQ xã  quán triệt, triển khai kế hoạch tổ chức lấy ý kiến góp ý của Nhân dân đối với dự thảo Luật đất đai sữa đổi cụ thể về  mục đích, yêu cầu; đối tượng, hình thức, thời gian và công tác phối hợp  với UBND và các tổ chức thành viên của MTTQ. 

Đ/c Đồng Thị Lý - UV BTV Đảng uỷ - Chủ tịch UBMTTQ xã triển khai kế hoạch lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Luật đất đai (sửa đổi)

    Đồng chí  Phó chủ tịch UBND xã  báo cáo các nội dung trọng tâm của kế hoạch lấy ý kiến trong đó tập trung nhấn mạnh một số nội dung của dự thảo Luật đất đai sữa đổi như:  Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; Thu hồi và chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; Phát triển quỹ đất;  Giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; Đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận và các thủ tục hành chính; dữ liệu, thông tin đất đai; Cơ chế, chính sách, giá đất; Chế độ quản lý, sử dụng các loại đất; Phân cấp, giám sát, kiểm soát quyền lực; Hộ gia đình sử dụng đất,…Hội nghị thống nhất hình thức lấy ý kiến góp ý chú trọng: Góp ý trực tiếp bằng văn bản được đăng tải thông qua trang thông tin điện tử của xã Thuận Lộc theo địa chỉ xathuanloc.hatinh.gov.vn. Thông qua báo cáo các nội dung lấy ý kiến tại các hội nghị, tọa đàm do cơ quan, tổ chức, đơn vị tổ chức; Nhân dân có thể thông qua đồng chí cán bộ của Mặt trận tổ quốc, các tổ chức đoàn thể xã, các đồng chí Trưởng ban CTMT, trưởng thôn để được cung cấp tài liệu nghiên cứu văn bản và gửi ý kiến góp ý trực tiếp về cho Ban thường trực UBMTTQ xã, các tổ chức đoàn thể xã, các đồng chí trong Ban CTMT trưởng thôn để tổng hợp báo cáo gửi các cấp. Thời gian lấy ý kiến Nhân dân về Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) đối với xã Thuận Lộc hoàn thành trước ngày 28/2/2023

Đ/c  Phan Văn Sự ĐUV PCT UBND xã Báo cáo 1 số nội dưng trọng tâm cần lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo Luật đất đai (sửa đổi)

    Thông qua hội nghị hôm nay với sự phối hợp tổ chức triển khai và phân công nhiệm vụ cho các tổ chức và các bộ phận liên quan để nghiêm túc thực hiện kế hoạch đảm bảo yêu cầu về nội dung, thời gian và đạt kết quả cao nhất./. 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Văn bản mới ban hành
  PHÁT THANH XÃ THUẬN LỘC
  Bản đồ xã Thuận Lộc
   Liên kết website
  Thống kê: 172.013
  Online: 36