Từ ngày 04 – 6/5/2024 Đảng ủy xã Thuận Lộc đã chỉ đạo 13/13 chi bộ trực thuộc tổ chức hội nghị sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng”

Chi bộ trường Mầm Non tổ chức sinh hoạt chuyên đề

Bài viết “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng” được đồng chí Giáo sư, Tiến sỹ, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng viết nhân dịp kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng (03/2/1930 – 03/2/2024). Là bài viết có ý nghĩa đặc biệt sâu sắc, tâm huyết, trí tuệ với tầm nhìn chiến lược cả về tư tưởng, lý luận và thực tiễn, được toàn Đảng, toàn dân ủng hộ, đón nhận, được bạn bè quốc tế trân trọng, đánh giá cao. Toàn bộ đường lối chiến lược, sách lược của Đảng đã được thể hiện trong bài viết có giá trị như kim chỉ nam trong quá trình phát triển tư duy và hoạt động thực tiễn của Đảng ta; khơi dậy niềm tự hào về Đảng, Bác Hồ và dân tộc Việt Nam; tăng cường niềm tin đối với sự lãnh đạo của Đảng và tương lai tươi sáng của đất nước cũng như nêu cao hơn nữa trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong toàn hệ thống.

Một số hình ảnh:

Tác phẩm gồm có 03 phần chính:

- Phần thứ nhất: Đảng ta ra đời, lãnh đạo đấu tranh giành độc lập dân tộc, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

- Phần thứ hai: Đảng lãnh đạo khắc phục hậu quả chiến tranh; tiến hành công cuộc đổi mới và hội nhập Quốc tế; xây dựng đất nước ta ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn

- Phần thứ ba: Phát huy hơn nữa truyền thống yêu nước và cách mạng vẻ vang, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2025 và năm 2030, xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng.

Trên cơ sở tự nghiên cứu tác phẩm của mỗi đồng chí và định hướng tham luận của Chi ủy, tất cả các đồng chí đảng viên trong toàn đảng bộ đều nêu cao tinh thần trách nhiệm, tiến hành sinh hoạt nghiêm túc, các bài tham luận đều truyền tải đầy đủ, xác định sâu sắc và được chú trọng liên hệ sâu sắc với thực tiễn của đơn vị công tác gắn với trách nhiệm nêu gương của mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu; đồng thời nhận diện đầy đủ những thuận lợi, thời cơ, khó khăn, thách thức và nhiệm vụ của các cấp ủy trong thời gian tới, tiếp tục phát huy tinh thần cách mạng, năng lực, trí tuệ, xây dựng thị xã Hồng Lĩnh nói chung và xã Thuận Lộc nói riêng ngày càng giàu đẹp, văn minh.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Văn bản mới ban hành
  PHÁT THANH XÃ THUẬN LỘC
  Bản đồ xã Thuận Lộc
   Liên kết website
  Thống kê: 273.253
  Online: 49