Ngày 29 tháng 12 năm 2023, Hội đồng nhân dân xã Thuận Lộc tổ chức kỳ họp thứ 9, HĐND xã khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Về tham dự kỳ họp có đồng chí Trần Xuân Đức - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã, Phó tịch UBND thị xã, Phó Trưởng đoàn công tác của BTV Thị ủy tại Đảng bộ xã; Đồng chí Nguyễn Anh Tài - Phó ban Dân vận thị ủy, Phó Trưởng đoàn công tác của BTV Thị ủy tại Đảng bộ xã; đại biểu HĐND thị xã bầu trên địa bàn xã; các đồng chí trong Ban Thường vụ, BCH Đảng ủy, Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ xã; các đồng chí công chức, không chuyên trách, Trưởng, phó các đoàn thể chính trị- xã hội, xã hội cấp xã, Hiệu trưởng các trường học, Giám đốc HTX NN và dịch vụ tổng hợp Thuận Lộc, Trạm trưởng Trạm y tế, Trưởng, phó Công an xã và các đồng chí Bí thư, thôn trưởng 9 thôn, Các vị đại biểu HĐND xã.

Ảnh: Quang cảnh kỳ họp

Ảnh: Ông Nguyễn Huy Khuyến - PBT Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã khai mạc kỳ họp

Tại kỳ họp, Hội đồng nhân dân xã đã xem xét, đánh giá và thảo luận các báo cáo về: Kết quả thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng- an ninh năm 2023; quyết định các mục tiêu, giải pháp phát triển kinh tế - XH, quốc phòng - an ninh năm 2024; dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước; báo cáo kiểm điểm sự chỉ đạo, quản lý, điều hành của UBND xã; báo cáo kết quả hoạt động của HĐND xã; báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 9;  Phát biểu của đồng chí Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã về hoạt động giám sát, xây dựng chính quyền; báo cáo thẩm tra của các ban của HĐND xã về nội dung các báo cáo của Ủy ban nhân dân xã; báo cáo tổng hợp kết quả giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND, các ban của HĐND xã.

Ảnh: Ông Phan Văn Sự - Phó Chủ tịch UBND xã thông qua báo cáo phát triển kinh tế - xã hội, Quốc phòng - an ninh và thông qua các tờ trình của UBND gửi tới kỳ họp

Kỳ họp xem xét các tờ trình và dự thảo nghị quyết về: nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024; dự toán thu, chi ngân sách và bố trí vốn đầu tư phát triển năm 2024; kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2024; bãi bỏ Nghị quyết số 67/NQ-HDDND xã ngày 29/12/2020 của HĐND xã về hổ trợ cán bộ, công chức, không chuyên trách đi đào tạo trọng nước giai đoạn 2021-2026 trên địa bàn xã.

Ảnh: Phát biểu chỉ đạo của đồng chí Đinh Văn Thái - Bí thư Đảng uỷ tài kỳ họp

          Kỳ họp đã dành thời gian thoả đáng cho hoạt động thảo luận tại hội trường, có 7 ý kiến thảo luận trực tiếp tại kỳ họp và phát biểu chỉ đạo của đồng chí Bí thư Đảng uỷ. Các ý kiến nhất trí cao với nội dung các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp; đồng thời bổ sung, làm rõ thêm về kết quả đạt được, những khó khăn, hạn chế; đề nghị quan tâm, tập trung các giải pháp để bảo đảm thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch năm 2024, như: Thu ngân sách, đẩy nhanh tiến độ thi công tác công trình, dự án; phấn đấu hoàn thành xây dựng các tiêu chí của phường. Thực hiện chất vấn và trả lời chất tại kỳ họp: Việc chất vấn và trả lời chất vấn diễn ra dân chủ, trách nhiệm, đúng trọng tâm theo đúng phương châm “hỏi 1 đáp 2”; các ngành liên quan đã báo cáo, giải trình được các vấn đề mà đại biểu nêu ra, thấy được những hạn chế, thiếu sót, trách nhiệm của lĩnh vực mình và đưa ra được giải pháp cụ thể để khắc phục.

Ảnh: Chủ tịch UBND xã Bùi Quang Liêm tiếp thu, giải trình tại kỳ họp

Sau chất vấn, thảo luận, đồng chí Chủ tịch UBND xã đã có giải trình, tiếp thu về các nội dung chất vấn, thảo luận của đại biểu, kiến nghị của cử tri và những vấn đề liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội của xã.

Đồng chí Chủ tịch HĐND xã đã nhận xét về kết quả thực hiện thảo luận và chất vấn. Đồng thời, yêu cầu UBND xã chỉ đạo các cán bộ, công chức, không chuyên trách cấp xã tổ chức thực hiện tốt các giải pháp, tiếp thu giải quyết các ‎ý kiến, kiến nghị của cử tri và cam kết khi trả lời chất vấn của đại biểu HĐND; Thường trực, các Ban và các vị đại biểu HĐND xã tăng cường theo dõi, giám sát, đôn đốc việc thực hiện các lời hứa với cử tri, trả lời chất vấn tại kỳ họp.

Kỳ họp thứ 9 đã thông qua 5 nghị quyết: Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2024; nghị quyết về việc phân bổ dự toán thu chi ngân sách nhà nước và bố trí vốn đầu tư phát triển năm 2024; Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 67/2020/NQ-HĐND ngày 29 tháng 12 năm 2020 của HĐND xã quy định hỗ trợ cán bộ, công chức, cán bộ  chuyên trách, không chuyên trách đi đào tạo trong nước giai đoạn 2021–2026; Nghị quyết thông qua danh mục điều chỉnh các dự án dự kiến đầu tư công trong giai đoạn  2023 – 2025 và Nghị quyết về việc tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2024./. 

 

 

 

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Văn bản mới ban hành
  PHÁT THANH XÃ THUẬN LỘC
  Bản đồ xã Thuận Lộc
   Liên kết website
  Thống kê: 273.165
  Online: 29