XÃ THUẬN LỘC TỔ CHỨC THÂM NHẬP ĐỐI VỚI CÁC CÔNG DÂN TRÚNG TUYỂN NGHĨA VỤ QUÂN SƯ, NGHĨA VỤ CÔNG AN NHÂN DÂN NĂM 2024

    Thực hiện Kế hoạch số 112/KH-UBND ngày 26/09/2023 của Ban CHQS thị xã Hồng Lĩnh về việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2023; qua kết quả sơ tuyển, Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã Thuận Lộc đã đưa 24 thanh niên tham gia khám sức khỏe tại Ban CHQS thị xã, kết quả khám tuyển đến nay đã lựa chọn được 11 thanh niên đủ điệu kiện sức khỏe để thâm nhập quân, chuẩn bị nguồn nhập ngũ năm 2024. Để chuẩn bị tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2024, sáng ngày 21/12/2023  Hội đồng Nghĩa vụ quân sự xã Thuận Lộc phối hợp với Ban CHQS thị xã Hồng Lĩnh đã tổ chức thâm nhập đối với thanh niên đủ điều kiện thực hiện nghĩa vụ quân sự, tham gia nghĩa vụ công an nhân dân năm 2024. 

    Năm 2024 xã Thuận Lộc có dự báo chỉ tiêu nhập ngũ là 8 thanh niên (06 quân sự và 02 công an). Trên cơ sở kết luận về sức khỏe của Hội đồng khám tuyển Nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an của thị xã Hồng Lĩnh nhằm giao quân đủ số lượng, đảm bảo chất lượng Hội đồng NVQS xã phối hợp với cán bộ của Ban CHQS thị xã gặp các công dân và gia đình trao đổi, nắm lý lịch, đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền Luật nghĩa vụ quân sự năm 2015, Luật công an nhân dân năm 2018 để mọi người dân hiểu và chấp hành tốt nghĩa vụ quân sự, tham gia nghĩa vụ công an nhân dân. Qua đó, nắm bắt được hoàn cảnh, tâm tư nguyện vọng của từng gia đình và thanh niên chuẩn bị nhập ngũ. Nhân dịp này, hội đồng NVQS xã cũng đã tổ chức tuyên truyền các chế độ chính sách của Đảng và nhà nước đến gia đình và thanh niên chuẩn bị nhập ngũ hiểu rõ quyền lợi và nghĩa vụ của mỗi công dân khi nhập ngũ.

     Qua thâm nhập các thanh niên và gia đình cơ bản xác định tốt an  tâm tư tưởng sẵn sàng nhập ngũ khi có lệnh gọi, Sau thời gian thâm nhập quân Ban chỉ huy quân sự xã Thuận Lộc (thường trực của hội đồng NVQS xã) sẽ chủ động tham mưu hội đồng NVQS xã họp và chốt quân số gọi nhập ngũ năm 2024, tiếp tục phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị để làm tốt công tác tư tưởng đến thanh niên và gia đình, quản lý 100% thanh niên trong diện thâm nhập, chuẩn bị gọi nhập ngũ để đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu giao quân năm 2024 và những năm tiếp theo.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Văn bản mới ban hành
  PHÁT THANH XÃ THUẬN LỘC
  Bản đồ xã Thuận Lộc
   Liên kết website
  Thống kê: 273.220
  Online: 23