Thực hiện Kế hoạch của Ban chỉ đạo xây dựng Nông thôn mới xã Thuận Lộc: Để tiếp tục xây dựng hoàn thành và nâng cao chất lượng 10 tiêu chí khu dân cư Nông thôn mới kiểu mẫu tại thôn Phúc Thuận và thôn Tân Hòa để mời văn phòng Nông thôn mới Tỉnh về thẩm định và công nhận trước ngày 30 tháng 6 năm 2023. Ngày 17 tháng 6 năm 2023, Công đoàn UBND xã Thuận Lộc phối hợp với Công an thị xã, Thị đoàn; các cơ quan đơn vị và toàn thể nhân dân trên địa bàn 2 thôn ra quân dọn vệ sinh môi trường, chỉnh trang vườn hộ, cắt tỉa cây xanh, nâng cấp sân bóng và các tiêu chí khác trên địa bàn thôn

Một số hình ảnh ngày ra quân

       Sau 1 ngày ra quân, với sự nhiệt tình, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhân dân và toàn thể các đơn vị phối hợp hỗ trợ, những hạn chế của các tiêu chí còn yếu đã được khắc phục cơ bản, đảm bảo đạt chuẩn để đề xuất văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh kiểm tra đánh giá trước ngày 30 tháng 6 năm 2023./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Văn bản mới ban hành
  PHÁT THANH XÃ THUẬN LỘC
  Bản đồ xã Thuận Lộc
   Liên kết website
  Thống kê: 273.203
  Online: 32