Thực hiện Quyết định số 41/QĐ-UBND ngày 06/01/2023 của UBND thị xã Hồng Lĩnh về việc giao chỉ tiêu xây dựng các công trình chỉnh trang đô thị và phát triển đô thị cho các phường, xã năm 2023, qua đó xã Thuận Lộc đã phê duyệt xây dựng 44 tuyến (trong đó 37 tuyến thảm nhựa và 7 tuyến làm đường bê tông), trên tổng số 61 tuyến của toàn thị xã. Tuy là xã còn gặp nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo chiếm cao nhưng khi triển khai công tác chỉnh trang đô thị theo Nghị quyết của HĐND các cấp đã nhận được sự đồng tình, hưởng ứng cao từ Nhân dân. Tổng mức đầu tư 44 tuyến với tổng kinh phí 11,8 tỷ đồng, trong đó Nhân dân đóng góp 2,9 tỷ đồng

    Đến thời điểm hiện nay xã Thuận Lộc đã có 44/44 tuyến được phê duyệt chủ trương đầu tư, có 38 tuyến đã được phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật, đạt 86,36% kế hoạch đề ra. Trong đó, thôn Tân Hòa có 11 tuyến, thôn Phúc Thuận 05 tuyến, thôn Chùa 04 tuyến, thôn Hồng Lam 10 tuyến, thôn Hồng Nguyệt 05 tuyến, thôn Thuận Sơn 06 tuyến; thôn Thuận Trung 02 tuyến, thôn Thuận Giang 01 tuyến.

    Sáng ngày 18/4/2023 tại thôn Tân Hòa, UBND xã Thuận Lộc đã phối hợp với Công ty cổ phần xây dựng đường bộ số 1 Hà Tĩnh; Cấp ủy, Ban cán sự và bà con Nhân dân thôn Tân Hòa tổ chức thảm nhựa các tuyến đường giao thông đã được phê duyệt; phấn đấu hoàn thành 37 tuyến thảm nhựa, 01 tuyến bê tông trước ngày 30/4/2023.

    Với sự chỉ đạo, lãnh đạo cấp ủy Đảng, điều hành của chính quyền địa phương, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đặc biệt sự đồng tình, hưởng ứng tich cực từ người dân, tin tưởng rằng, xã Thuận Lộc sẽ sớm hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Văn bản mới ban hành
  PHÁT THANH XÃ THUẬN LỘC
  Bản đồ xã Thuận Lộc
   Liên kết website
  Thống kê: 152.537
  Online: 26