Sáng 11/10/2022, Thường trực Đảng ủy tổ chức hội nghị giao ban với Ủy ban MTTQ và các đoàn thể để đánh giá kết quả hoạt động quý III, triển khai nhiệm vụ quý IV. Đồng chí Đinh Văn Thái – Bí thư Đảng ủy; Đ/c Bùi Quang Liêm PBT, CT UBND xã chủ trì hội nghị.

Trong thời gian qua, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội đã bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, tình hình các tầng lớp nhân dân để tổ chức các hoạt động, các phong trào thi đua yêu nước; tiếp tục phối hợp tổ chức các hoạt động phòng, chống dịch COVID-19, vận động nhân dân tích cực tham gia lao động sản xuất, kinh doanh; quan tâm đến xây dựng tổ chức hội...một số tổ chức đạt kết quả khá, trong đó có một số chỉ tiêu đã cơ bản hoàn thành kế hoạch năm.

Tại hội nghị giao ban, Ủy ban MTTQ, các tổ chức đoàn thể - chính trị xã hội đã báo cáo một số kết quả đạt được, khó khăn, vướng mắc và một số nhiệm vụ trọng tâm các tổ chức sẽ tập trung trong quý IV trên cơ sở chức chăng, nhiệm vụ được giao.

 Bên cạnh những kết quả đã đạt được, vẫn còn nhiều khó khăn, hạn chế tại một số tổ chức, như: Việc xây dựng Ngôi nhà trí tuệ không hoàn thành trong năm 2022 mà phải chuyển sang năm 2023; công tác nhân sự ở cấp chi hội, chi đoàn chưa đảm bảo; công tác vận động giới thiệu quần chúng tham gia học lớp cảm tình Đảng đạt kết quả thấp; việc vận động xây dựng quỹ hội vẫn còn đạt thấp; công tác tuyên truyền, vận động tham gia xây dựng bể lóng nước thải chưa cao....

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Đảng ủy Đinh Văn Thái ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội đã vượt qua khó khăn, thách thức để hoàn thành nhiệm vụ chính trị, góp phần vào kết quả chung xã nhà đạt được trong thời gian qua.

Về nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, thống nhất với kế hoạch riêng của từng tổ chức, Để thực hiện tốt các nhiệm vụ hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu đề ra trong năm 2022, yêu cầu Ủy ban MTTQ và các đoàn thể thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

Rà soát các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra từ đầu năm để tập truyền tuyên truyền, tổ chức thực hiện đạt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Tổ chức tuyên truyền, tham gia thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới; thực hiện các chương trình, mục tiêu, đề án do các đoàn thể cấp trên triển khai ở địa phương, nhất là các nội dung: Xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu, xây dựng bể lóng nước thải, xây dựng ngôi nhà trí tuệ; phát triển các mô hình kinh tế, du nhập các ngành nghề mới vào địa phương như: Nuôi ốc, nuôi lươn, nuôi hươu; lựa chọn sản phẩm để đăng ký xây dựng đạt tiêu chí sản phẩm OCOP… Tuyên truyền, vận động nhân dân xây dựng các mô hình để hấp thu các nguồn hỗ trợ trong sản xuất nông nghiệp theo Nghị quyết số 98/2020/NQ-HĐND ngày 22/12/2020 của HĐND thị xã Hồng Lĩnh về việc khuyến khích phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 và nghị quyết sửa đổi bổ sung số 44/2022/NQ-HĐND thị xã ngày 23/9/2022. Xây dựng kế hoạch tổ chức tuyên truyền mục tiêu, định hướng và tham gia thực hiện các tiêu chí xây dựng xã Thuận Lộc hoàn thành các tiêu chí của phường trước năm 2025;

Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cần quan tâm tăng cường chức năng giám sát thực hiện nhiệm vụ phản biện xã hội, đại diện cho quyền lợi hợp pháp của thành viên tổ chức mình một cách mạnh mẽ, rõ nét và có hiệu quả để thể hiện và khẳng định được vai trò, vị trí của mình.

Bí thư Đảng ủy cũng đề nghị Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội quan tâm phát triển hội viên, củng cố tổ chức hội, chỉ đạo và triển khai hoạt động của tổ chức của mình có chất lượng và hiệu quả hơn, ngày càng vững mạnh.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Văn bản mới ban hành
PHÁT THANH XÃ THUẬN LỘC
Bản đồ xã Thuận Lộc
 Liên kết website
Thống kê: 172.059
Online: 27