Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện đề án 06 của Chính phủ, ngày 15-16 tháng 02 năm 2023 Công an xã Thuận Lộc phối hợp Công an thị xã Hồng Lĩnh tiếp tục tổ chức cấp tài khoản định danh điện tử và cài đặt phần mềm VNeID trên điện thoại di động cho công dân trên địa bàn xã.

Trong 2 ngày tích cực tuyên truyền và hỗ trợ nhân dân trên địa bàn, công an xã Thuận Lộc đã thực hiện cấp 136 tài khoản định danh điện tử và hơn 50 lượt cài đặt phần mềm VNeID trên điện thoại cá nhân cho các công dân trên địa bàn xã. Trong thời gian tới, công an xã Thuận Lộc sẽ tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn và cấp tài khoản định danh điện tử cho các công dân chưa có tài khoản đảm bảo quyền lợi cho toàn thể nhân dân.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Văn bản mới ban hành
  PHÁT THANH XÃ THUẬN LỘC
  Bản đồ xã Thuận Lộc
   Liên kết website
  Thống kê: 171.263
  Online: 52