Danh mục một số văn bản pháp luật có hiệu lực thi hành từ tháng 3/2022

                TT

Loại văn bản pháp luật

Cơ quan

ban hành

Trích yếu nội dung văn bản

Ngày ban hành

Ngày có hiệu lực

thi hành

1. 

 

Luật số: 03/2022/QH15

 

Quốc hội

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự

 

11/01/2022

 

01/3/2022

2. 

Nghị định số 02/2022/NĐ-CP

Chính phủ

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản

06/01/2021

01/3/2022

3. 

Nghị định số 10/2022/NĐ-CP 

Chính phủ

Quy định về lệ phí trước bạ

15/1/2022

01/3/2022

4. 

 

Thông tư 02/2022/TT-BNV

 

Nội vụ

Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hằng tháng từ ngày 01 tháng 01 năm 2022 đối với cán bộ xã, phường, thị trấn đã nghỉ việc theo Quyết định số 130-CP ngày 20 tháng 6 năm 1975 của Hội đồng Chính phủ và Quyết định số 111-HĐBT ngày 13 tháng 10 năm 1981 của Hội đồng Bộ trưởng

 

29/01/2022

 

15/3/2022

5. 

Thông tư 28/2021/TT-BLĐTBXH

Bộ LĐTBXH

Hướng dẫn Luật An toàn, vệ sinh lao động về chế độ đối với người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

28/12/2021

01/3/2022

6. 

 

Thông tư 22/2021/TT-BTTTT

 

Bộ  BTTTT

Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 91/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 8 năm 2020 của Chính phủ về chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác

 

13/12/2021

 

01/3/2022

7. 

Thông tư 43/2021/TT-BGTVT

Bộ GTVT

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2019/TT-BGTVT ngày 11 tháng 01 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai trong lĩnh vực đường bộ

31/12/2021

01/3/2022

8. 

Thông tư sô 03/2022/TT-BCT

Bộ Công thương

Quy định về việc tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất mặt hàng khẩu trang y tế, găng tay y tế và bộ trang phục phòng, chống dịch

28/01/2022

15/3/2022

9. 

Thông tư 45/2021/TT-BGTVT

Bộ GTVT

Quy định về hoạt động trạm thu phí đường bộ

31/12/2021

31/3/2022

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Văn bản mới ban hành
  PHÁT THANH XÃ THUẬN LỘC
  Bản đồ xã Thuận Lộc
   Liên kết website
  Thống kê: 212.129
  Online: 8