Ngày 13/8/2021. Được sự nhất trí  BTV  đảng ủy, UBND cho phép UBMTTQ xã phối hợp với Công an  tổ chức hôi nghị sơ kết 2 năm xây dựng dòng họ văn minh, an toàn về an ninh trật tự giai đoạn 2019-2021. Về dự với hội nghị sơ kết có đồng chí Nguyễn Việt Hùng-PCT UBMTTQ thị xã, đồng chí Thượng tá Nguyễn Viết Dũng – Phó trưởng Công an thị xã và Đồng chí Đồng Thanh Liễu-Bí thư Đảng ủy, chủ tịch HĐND xã.

 

Xã Thuận Lộc là mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, các dòng họ được ra đời và phát triển từ đời này qua đời khác. Hiện nay toàn xã  có 56 dòng họ, được phân bố  ở 8 thôn, Dòng họ có số hộ ít nhất là 8 hộ, dòng họ có số hộ đông nhất là 135 hộ. Trong những năm qua dòng họ đã phát huy truyền thống gia phong của họ Tộc. 

Nhằm để đánh giá lại công tác phối hợp giữa UB MTTQ, Công an xã và các dòng họ trên địa  và  nhũng kết quả tổ chức Thực hiện  phong trào, đồng thời nêu lên những khó khăn , hạn chế, để tìm ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới.  Tại hội nghị các đồng đã phát biểu chỉ đạo và ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được, đồng thời cũng chỉ ra những hạn chế tồn tại và nhấn mạnh thêm 1 số nhiệm vụ cần tập trung trong thời gian tới và có 5 ý kiến phát biểu của đại diện các Dòng họ đã nhấn mạnh thêm những kết quả đạt được, trao đổi những bài học kinh nghiệm về cách làm sáng tạo giữa các dòng họ.

Hội nghị đã khen thưởng 3 dòng họ có thành tích xuất săc trong thực hiện phong trào “Xây dựng dòng họ văn minh, an toàn về an ninh trật tự giai đoạn 2019-2021, đề nghị thị xã khen thưởng 2 dòng họ và cử 5 dòng họ tham dự hội nghị sơ kết ở thị xã quả đạt được, trao đổi những bài học kinh nghiệm về cách làm sáng tạo giữa các dòng họ.

 

 

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Văn bản mới ban hành
  PHÁT THANH XÃ THUẬN LỘC
  Bản đồ xã Thuận Lộc
   Liên kết website
  Thống kê: 212.198
  Online: 27