ĐẢNG UỶ-HĐND-UBND

UBMTQ XÃ THUẬN LỘC

 

 

Số: 04/LCT-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

Thuận Lộc, ngày 06 tháng 4 năm 2023

 

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 4 NĂM 2023

 

 

 

I. MỘT SỐ NỘI DUNG CÔNG TÁC TRỌNG TÂM

- Tập trung tuyên truyền, triển khai có hiệu quả “Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy ý chí tự lực, tự cường, khơi dậy khát vọng truyền thống văn hóa, con người Hà Tĩnh, nỗ lực hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; xây dựng xã Thuận Lộc hoàn thành các tiêu chí của phường trước năm 2025”; tích cực tham gia cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng;

- Phối hợp tổ chức tốt các hoạt động lễ Giỗ Quốc tổ Hùng Vương; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước chào mừng Kỷ niệm ngày Giải phóng miền Nam (30/4), Ngày Quốc tế Lao động (01/5);

- Tập trung chỉ đạo bà con nhân dân thăm đồng chăm bón lúa xuân, đàn vật nuôi, các loại cây trồng; chủ động phòng, chống thiên tai, dịch bệnh. Đẩy mạnh cải cách hành chính; nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư; huy động các nguồn lực đẩy nhanh tiến độ và hoàn thành các công trình chỉnh trang thảm nhựa trên địa bàn;

- Tăng cường công tác quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực; chỉ đạo thực hiện các giải pháp bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông, tăng cường tuyên truyền cài đặt định danh điện tử cho Nhân dân. Chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời xử lý các vụ việc; quan tâm giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; chăm lo đời sống Nhân dân, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội.

- Tập trung tuyên tuyền, vận động Nâng dân đóng góp thực hiện hoàn thành 37 công trình rải thảm nhựa; củng cố nâng cao các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, nhất là: Vườn mẫu, vườn hộ, xóa vườn tạp, vệ sinh môi trường, bể thu gom xử lý nước thải hộ gia đình, xây dựng khu dân cư NTM Kiểu mẫu, phấn đấu xây dựng thôn Tân Hòa, Phúc Thuận đạt 10/10 tiêu chí khu dân cư kiểu mẫu trình Văn phòng NTM tỉnh, thị xã kiểm tra đánh giá đạt chuẩn trước ngày 10/5/2023.

II. DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC

 

Ngày

Thứ

Nội dung công việc

 

Đơn vị chuẩn bị

 

Địa điểm,

Chủ trì

1

7

Nghỉ Thứ 7

 

 

2

CN

Phát động ra quân ngày chủ nhật xanh

 

Các thôn

3

2

Sáng:

- Cơ quan chào cờ đầu tháng; quán triệt Công văn số 656-CV/ThU về việc tăng cường chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính.

- MTTQ và các đoàn thể giao ban tuần.

Chiều:  Kiểm tra tình hình trên địa bàn.

 

- Văn phòng

 

 

- MTTQ và ĐT

 

- Nhà VH xã

 

 

- Nhà VH xã

4

3

Sáng: Ban Chấp hành Đảng bộ xã tổ chức hội nghị sơ kết thực hiện nhiệm vụ chính trị quý I; công tác xây dựng các tiêu chí phường và các tiêu chí nông thôn mới quý I, triển khai phương hướng nhiệm vụ quý II/2023

Chiều:

- Hội đồng nhân dân thị xã giám sát chuyên đề về tình hình thực hiện một số Nghị quyết chuyên đề của HĐND thị xã.

- Chủ tịch UBND xã dự buổi làm việc liên quan đến việc cho thuê đất xây dựng trang trại kinh tế tổng hợp của ông Nguyễn Viết Hùng, xã Thanh  Lộc, huyện Can Lộc.

- Văn phòng

 

 

 

 

- Văn phòng

 

- Công chức Địa chính

 

- Nhà VH xã

 

 

 

 

- Nhà VH xã

 

- UBND huyện Can Lộc

5

4

Sáng:

- Hội LHPN thị xã trao hỗ trợ các mô hình trên địa bàn xã Thuận Lộc;

- Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh Tổng kết công tác xây dựng nông thôn mới năm 2022; triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Chiều:

- Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND tiếp công dân theo quy định 11-QĐ/TW;

- UBND xã làm việc với cấp ủy, ban cán sự các thôn Thuận Giang, Thuận Trung, Thuận Sơn về thông tin các ngôi mộ nằm trong khu vực mở rộng khuôn viên Trường TH&THCS Thuận Lộc

- Nghiệm thu xây dựng bể thu gom và xử lý nước thải sinh hoạt hộ gia đình tại thôn Chùa

 

- Hội LHPN

 

- Văn phòng

 

 

- Văn phòng

 

- Văn phòng, Địa chính

 

 

- Đoàn KT

 

- Nhà VH Tân Hòa

 

- Nhà VH xã

 

- Nhà VH xã

 

- Nhà VH xã

 

 

 

- Thôn Chùa

6

5

Sáng:

- Bí thư, Chủ tịch UBND xã tiếp công dân.

- Nghiệm thu xây dựng bể thu gom và xử lý nước thải sinh hoạt hộ gia đình tại thôn Tân Hòa.

Chiều:

- Bí thư, Chủ tịch UBND xã tiếp công dân;

- Nghiệm thu xây dựng bể thu gom và xử lý nước thải sinh hoạt hộ gia đình tại thôn Phúc Thuận.

- ĐTN Tham gia giải bóng đá Nam TN toàn Thị xã.

 

- Văn phòng

- Đoàn KT

 

 

- Văn phòng

- Đoàn KT

 

- BTV Đoàn xã

 

- Nhà VH xã

 - Thôn Tân Hòa

 

- Nhà VH xã

- Thôn Phúc Thuận

- SVĐ thị xã

7

6

Sáng: Tổ chức đăng ký mở tài khoản cho các đối tượng người có công, bảo trợ xã hội.

Chiều:

- Tiếp tục tổ chức đăng ký mở tài khoản cho các đối tượng người có công, bảo trợ xã hội.

- Lãnh đạo Đảng uỷ, UBND, UBMTTQ dự tiếp xúc cử tri chuyên đề về xây dựng, chỉnh trang đô thị cụm phía Nam Hồng Lĩnh tại phường Đậu Liêu

- CC VH-XH (LĐTBXH)

 

- CC VH-XH (LĐTBXH)

- TT. HĐND, UBMTTQ thị xã

- Nhà VH xã

 

 

- Nhà VH xã

 

- P. Đậu Liêu

8

7

Phát động toàn dân ra quân dọn vệ sinh môi trường; Công đoàn xã tham gia xóa vườn tạp, xây dựng các tiêu chí KDC Kiểu mẫu ở thôn Phúc Thuận

 

- Các thôn

9

CN

Sáng: MTTQ và các đoàn thể Tổ chức hội nghị quán triệt, tuyên truyền Chỉ thị số 05 về “Học tập và làm theo tấm gương, tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh”; Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 26/10/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội.

ChiềuNghỉ Chủ Nhật

- MTTQ, các đoàn thể

- Nhà VH xã

10

2

Sáng:

- Giao ban Ban Thường vụ Đảng uỷ.

- Giao ban UBND xã;

- Giao ban MTTQ và các đoàn thể;

- Tổ chức đấu giá các lô đất khu dân cư Tân Hòa.

- Tổ chức đăng ký độ tuổi 17, phúc tra QNDB động viên.

Chiều:

- Chủ tịch tham dự họp Ban đại điện Hội đồng quản trị NHCS Quý I, triển khai nhiệm vụ Quý II/2023.

- Tổ chức đấu giá các lô đất khu dân cư Tân Hòa.

 

- Văn phòng

- Văn phòng

- MTTQ và ĐT

- TT đấu giá

- Ban CHQS xã

 

- NHCS

 

- TT đấu giá

 

- P. Bí thư

- P. Chủ tịch

- P. MTTQ

- Nhà VH xã

- Nhà VH xã

 

- NHCS

 

- Nhà VH xã

11

3

Sáng:

- Bí thư dự hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã (mở rộng) đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II/2023.

- Kiểm tra hòm công đức và sổ sách ghi chép thu, chi của Đền Phúc Hải và Phúc Hội.

Chiều: Kiểm tra một số tình hình trên địa bàn.

 

- VP Thị ủy

 

 

 

- CC Văn hóa

 

 

- HT Thị ủy

 

 

 

- Các di tích

 

12

4

Sáng:  Làm việc với các hộ chăn nuôi gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn.

Chiều: Lãnh đạo tham dự Hội nghị tổng kết kế hoạch phối hợp năm 2022; triển khai Kế hoạch phối hợp thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHYT năm 2023.

- Địa chính

 

- BHXH thị xã

 

- Nhà VH xã

 

- HTBHXH

thị xã

13

5

Sáng: Bí thư Đảng uỷ, chủ tịch UBND xã tiếp dân định kỳ;

Chiều: Chủ tịch, Công chức chuyên môn họp UBND nghe các nội dung trình Kỳ họp HĐND thị xã và dự án nạo vét đập Nhâm Xá; nghe Báo cáo thông qua phương án Thiết kế cơ sở đường Nguyễn Thiếp.

- Văn phòng

 

 

- Ph. TCKH,

Ban QLDA

- Nhà VH xã

 

 

- HT thị xã

 

14

6

Sáng: Chủ tịch và Công an xã dự Hội nghị Giao ban Đề án 06 và công tác cải cách hành chính.

Chiều: Tổ chức hội nghị tổng kết 20 năm tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

- Ph. Nội vụ, CA thị xã

- MTTQ xã

- HT thị xã

 

- Nhà VH xã

 

15

7

Khởi công thảm nhựa các tuyến đường chỉnh trang năm 2023 tại thôn Tân Hòa

- VP, ĐC, VH

- Thôn Tân Hòa

16

CN

Phát động toàn dân ra quân ngày Chủ Nhật xanh; Công đoàn xã hội trợ các thôn: Tân Hòa, Phúc Thuận xây dựng các tiêu chí KDC NTM Kiểu mẫu

 

- Các thôn

17

2

Sáng:

- Giao ban Ban Thường vụ Đảng uỷ:

- Giao ban UBND xã;

- Giao ban UBMTTQ và các đoàn thể;

Chiều:

- Lãnh đạo, Khuyến nông dự Hội nghị triển khai Đề án vụ Hè thu năm 2023.

- Từ ngày 17 đến 21/4 lắp đặt biển tên đường và các tổ chức tự quản trên địa bàn các thôn

 

- Văn phòng

 

 

 

- Ph. Kinh tế

 

- CC Văn hóa, MTTQ và ĐT

 

- Nhà VH xã

- P. Chủ tịch

- Nhà VH xã

 

- HT thị xã

 

- Các thôn

18

3

Sáng:

- Chủ tịch UBND xã dự kỳ họp phát sinh đột xuất HĐND thị xã khóa VII.

- Đoàn kiểm tra của Đảng ủy kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết của Đảng bộ trong việc xây dựng khu dân cư kiểu mẫu gắn với các tiêu chí lên phường đối với chi bộ Tân Hòa.

Chiều:

- Chủ tịch, CHT Quân sự dự tổng kết công tác PCTT&TKCN năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023.

- Đoàn kiểm tra của Đảng ủy kiểm tra việc thực hiện nghị quyết của Đảng bộ trong việc xây dựng KDC kiểu mẫu gắn với các tiêu chí lên phường đối với chi bộ Phúc Thuận.

- HĐND TX

 

- Đoàn KT Đảng ủy

 

 

 

 

- BCHPCTT thị xã

 

- Đoàn KT Đảng ủy

- HT thị xã

 

- Nhà VH Tân Hòa

 

 

 

 

- HT thị xã

 

 

- Nhà VH  Phúc Thuận

19

4

Sáng:  Thị ủy tổ chức Hội nghị quán triệt, học tập chuyên đề “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và một số quy định của Đảng.

Chiều: BTV Đảng ủy giao ban tuần; nghe UBND thị xã báo cáo kế hoạch khắc phục các tồn tại hạn chế về CCHC năm 2022 và nhiệm vụ CCHC trong thời gian tới.

- VP Thị ủy

 

 

 

 

 

- Văn phòng

- HT Thị ủy

 

 

 

 

 

- Nhà VH xã

 

20

5

- Phó BT Thường trực Đảng ủy và Chủ tịch UBND đi làm việc, học tập kinh nghiệm tại các tỉnh phía Nam (Từ ngày 20-23/4)

Sáng:

- Tổ chức tuyên truyền phân loại rác thải hộ gia đình và bộ tiêu chí xây dựng MH ‘Nhà sạch vườn đẹp” và truyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật quý 2.

Chiều:  Kiểm tra các công trình xây dựng trên địa bàn xã; 02 mô hình thuê đất sai thẩm quyền.

 

 

 

 

- Hội LHPN và CC Tư pháp, Hộ tịch

- Địa chính

 

 

 

 

- Nhà VH xã

 

 

- Tại các mô hình

21

6

Sáng: Đoàn kiểm tra của Đảng ủy kiểm tra việc thực hiện nghị quyết của Đảng bộ trong việc xây dựng khu dân cư kiểu mẫu gắn với các tiêu chí lên phường đối với chi bộ Hồng Lam.

Chiều: Đoàn kiểm tra của Đảng ủy kiểm tra việc thực hiện nghị quyết của Đảng bộ trong việc xây dựng khu dân cư kiểu mẫu gắn với các tiêu chí lên phường đối với chi bộ Thuận Trung.

- Đoàn KT Đảng ủy

 

 

 

- Đoàn KT Đảng ủy

- Nhà VH Hồng Lam

 

 

 

- Nhà VH Thuận Trung

22

7

Phát động toàn dân ra quân thực hiện ngày Chủ Nhật xanh, vệ sinh môi trường; xây dựng, củng cố các tiêu chí nông thôn mới; Công đoàn xã hỗ trợ các thôn Tân Hòa, Phúc Thuận xây dựng các tiêu chí KDC NTM Kiểu mẫu

 

 

23

CN

Nghỉ Chủ Nhật; MTTQ, các đoàn thể xây dựng các mô hình dân vận khéo

 

- Các thôn

24

2

Sáng: BTV Đảng ủy giao ban tuần; nghe UBND xã báo cáo kế hoạch khắc phục các tồn tại hạn chế trên lĩnh vực văn hóa, thông tin, tuyên truyền và quản lý Nhà nước trên lĩnh vực văn hóa, thông tin, tuyên truyền.

Chiều: Hội nghị suy tôn Người cao tuổi sản xuất kinh doanh giỏi, giai đoạn 2018-2023.

- Văn phòng, CC Văn hóa

 

 

 

- Văn phòng, Hội NCT

- Nhà VH xã

 

 

 

 

- Nhà VH xã

25

3

Sáng: Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh quán triệt, học tập, tuyên truyền nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Trung ương, của tỉnh.

Chiều: Họp Thường trực HĐND xã

- BTG, VP

Thị ủy

 

- Văn phòng

- HT Thị ủy

 

 

- Nhà VH xã

26

4

Sáng:  Kiểm tra công tác sản xuất vụ Xuân; đôn đốc các thôn xây dựng các tiêu chí khu dân cư KM;

Chiều: Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy làm việc với các chi bộ, MTTQ, các đoàn thể về công tác phát triển đảng viên

- Khuyến nông, BCĐ XDNTM

- Văn phòng

- Các thôn

 

- Nhà VH xã

 

27

5

Sáng:  Bí thư, Chủ tịch tiếp dân định kỳ theo quy định.

Chiều:

- Bí thư, Chủ tịch tiếp dân định kỳ theo quy định.

- Phó BT tham dự Hội nghị Báo cáo viên Thị ủy tháng 4.

- Văn phòng

 

- Văn phòng

- BTG, TTCT

- Nhà VH xã

 

- Nhà VH xã

- HT TTCT

28

6

Sáng: Kiểm tra một số tình hình trên địa bàn.

Chiều: Họp UBND xã đánh giá tình hình KT-XH, QP-AN tháng 4 năm 2023, triển khai nhiệm vụ tháng 5.

 

- Văn phòng

 

- Các thôn

- Nhà VH xã

 

29/4

(10/3)

7

SángLễ Giỗ Quốc tổ Hùng Vương năm 2023

- BCT Lễ hội

Di tích chùa Đại Hùng

Từ ngày 29/4 đến ngày 03/5/2023:

Nghỉ Lễ Giỗ Quốc tổ Hùng Vương; ngày Giải phóng miền Nam và Quốc tế Lao động

 

 

Nơi nhận:                                                                  

- Văn phòng UBND thị xã; 

- Thường trực: Đảng ủy, HĐND xã;

- Chủ tịch, PCT UBND xã;

- UBMTTQ và các đoàn thể, hội xã hội xã;

- Công chức UBND xã;

- Trang thông tin điện tử xã;

- Lưu: VT.

                                                

 

ĐẢNG UỶ - HĐND - UBND - UBMTTQ

 

 

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Văn bản mới ban hành
  PHÁT THANH XÃ THUẬN LỘC
  Bản đồ xã Thuận Lộc
   Liên kết website
  Thống kê: 171.098
  Online: 18