Ngày 06/01/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 06/QĐ-TTg phê duyệt “Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030”, gọi tắt là Đề án 06.

          Đề án 06 của Chính phủ đã xác định 7 quan điểm chỉ đạo lớn; các mục tiêu hướng tới 5 nhóm tiện ích cụ thể là: (1) Ứng dụng dữ liệu dân cư phục vụ giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến, trong đó ưu tiên hàng đầu là 25 thủ tục thiết yếu liên quan đến người dân; (2) Ứng dụng phục vụ phát triển kinh tế, xã hội; (3) Ứng dụng phục vụ xây dựng công dân số; (4) Hoàn thiện hệ sinh thái phục vụ kết nối, khai thác, bổ sung làm giàu dữ liệu dân cư; (5) Ứng dụng phục vụ chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo các cấp. Tương ứng với đó là danh mục 52 nhiệm vụ của các bộ, ngành, địa phương với các mốc thời gian hoàn thành rất cụ thể. 

          Việc triển khai Đề án góp phần thực hiện ba khâu đột phá chiến lược, trong đó có đột phá chiến lược về xây dựng hạ tầng đồng bộ mà hết sức quan trọng là hạ tầng giao thông, hạ tầng thích ứng biến đổi khí hậu, hạ tầng số và hạ tầng xã hội. Đồng thời, phục vụ tốt hơn người dân và doanh nghiệp trên tinh thần lấy người dân và doanh nghiệp là trung tâm, là chủ thể, là mục tiêu và là động lực phát triển.

          Đề án được triển khai trên cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, kết nối với các nền tảng khác để khai thác tối đa hiệu quả, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số, xây dựng Chính phủ số, công dân số, kinh tế số; giúp công tác quản lý thống nhất, tập trung, minh bạch, thuận lợi, tiết kiệm (chi phí, thời gian, công sức…) và hiệu quả nhiều mặt.

Đối với thị xã Hồng Lĩnh, ngay sau khi UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án 06; UBND thị xã đã ban hành Kế hoạch số 33/KH-UBND ngày 14/3/2022 và Quyết định số 652/QĐ-UBND ngày 18/3/2022 về triển khai, thành lập tổ công tác thực hiện Đề án, ban hành Quy chế hoạt động của tổ công tác, đồng thời ban hành văn bản chỉ đạo các phòng, ban, ngành, đơn vị, UBND các phường, xã theo chức năng thực hiện các nhiệm vụ được nêu trong Đề án, đảm bảo về chất lượng và thời gian theo yêu cầu đề ra

Trong thời gian tới, để thực hiện tốt Đề án 06 trên địa bàn thị xã, UBND thị xã đề nghị:

 1. Các phòng, ban, ngành, địa phương bám sát mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ của Đề án để thực hiện

2. UBND các phường, xã thành lập tổ công tác thực hiện Đề án và ban hành quy chế hoạt động của tổ, phân công cụ thể nhiệm vụ cho từng thành viên, cán bộ chuyên môn từng bộ phận để thực hiện các nhiệm vụ đạt kết quả tốt nhất

3. Đề nghị cán bộ, đảng viên và toàn thể nhân dân trên địa bàn thị xã phối hợp với cơ quan Công an và các ngành, địa phương thực hiện tốt Đề án, trong đó tập trung những nội dung sau:

- Kịp thời liên hệ cơ quan công an để được cấp căn cước công dân và tài khoản định danh điện tử

- Khi có nhu cầu chứng thực bản sao từ bản chính thì liên hệ Bộ phận 1 cửa của UBND phường, xã hoặc Trung tâm hành chính công thị xã để được hướng dẫn thực hiện chứng thực bản sao điện tử từ bản chính để không phải mang bản chính đến đối chiếu với bản sao nhằm giảm thiểu việc cung cấp thông tin và đi lại thực hiện thủ tục hành chính.

- Liên hệ cán bộ, công chức tại Trung tâm hành chính công thị xã, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND các phường, xã, Công an thị xã, Chi cục Thuế, Bảo hiểm xã hội để được hướng dẫn đăng ký tài khoản trên cổng dịch vụ công quốc gia.

- Sau khi có tài khoản trên cổng dịch vụ công quốc gia thì thực hiện việc nộp hồ sơ đề nghị giải quyết các thủ tục hành chính thông qua cổng dịch vụ công quốc gia, đặc biệt đối với 25 thủ tục hành chính thiết yếu ưu tiên tích hợp, chia sẽ dữ liệu dân cư của cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh phục vụ giải quyết thủ tục hành chính bao gồm:

1. Xác nhận số Chứng minh nhân dân khi đã được cấp thẻ Căn cước công dân

2. Cấp lại, đổi thẻ căn cước công dân

3. Đăng ký thường trú

4. Đăng ký tạm trú

5. Khai báo tạm vắng

6. Thông báo lưu trú

7. Đăng ký, cấp biển số mô tô, xe gắn máy

8. Thu tiền nộp phạt xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ qua thiết bị ghi hình (phạt nguội)

9. Đăng ký khai sinh

10. Đăng ký khai tử

11. Đăng ký kết hôn

12. Cấp, cấp lại, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu phổ thông

13. Thủ tục làm con dấu mới và cấp Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu

14. Thủ tục làm con dấu thu nhỏ, dấu nổi, dấu xi và cấp Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu con dấu

15. Liên thông đăng ký khai sinh đăng ký thường trú - cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi

16. Liên thông đăng ký khai tử - Xóa đăng ký thường trú - Trợ cấp mai táng phí

17. Tích hợp tính giảm trừ mức đóng trong gia hạn thẻ bảo hiểm y tế theo hộ gia đình

18. Đăng ký thuế lần đầu, đăng ký thay đổi thông tin đăng ký thuế đối với người nộp thuế là hộ gia đình, cá nhân

19. Đăng ký biến động về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận (đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ).

          20. Cấp đổi, cấp lại giấy phép lái xe

          21. Đăng kí dự thi tốt nghiệp THPT quốc gia và xét tuyển đại học, cao đẳng

          22. Cấp phiếu lý lịch Tư pháp

          23. Giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp

          24. Cấp điện mới từ lưới điện hạ áp (220/380V)

          25. Thay đổi chủ thể hợp đồng mua bán điện

          Việc thực hiện Đề án 06 có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội, vì vậy UBND thị xã đề nghị các phòng, ngành, đơn vị, địa phương tổ chức phổ biến, quán triệt nội dung Đề án 06, Kế hoạch 33/KH-UBND ngày 14/3/2022 của UBND thị xã nhằm đổi mới, nâng cao hơn nữa nhận thức, tầm quan trọng của việc thực hiện Đề án cho cán bộ, công chức, viên chức, nhân dân đặc biệt là lãnh đạo các đơn vị phải chịu trách nhiệm trực tiếp chỉ đạo, thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nội dung liên quan đến Đề án, đưa nội dung này trở thành công tác trọng tâm, xuyên suốt của đơn vị.

          Đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền với nhiều hình thức, nội dung phong phú về lợi ích, ý nghĩa của việc triển khai thực hiện Đề án 06 cho người dân, cơ quan tổ chức, doanh nghiệp, cơ quan quản lý để tranh thủ sự ủng hộ, giúp đỡ, phối hợp nhằm bảo đảm thành công của Đề án. Đề nghị các tầng lớp Nhân dân ủng hộ, phối hợp thực hiện tốt các nội dung trên để cùng với các cơ quan, ban, ngành, địa phương thực hiện tốt các nội dung của Đề án, góp phần quan trọng và việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu Kinh tế - Xã hội của thị xã./.

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Văn bản mới ban hành
  PHÁT THANH XÃ THUẬN LỘC
  Bản đồ xã Thuận Lộc
   Liên kết website
  Thống kê: 171.192
  Online: 44