Nhằm tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tăng cường tuyên truyền, nâng cao hiểu biết, ý thức chấp hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính cho cán bộ, Nhân dân trên địa bàn tỉnh, qua đó tích cực hưởng ứng Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (09/11), Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch số 317/KH-STP về việc tổ chức cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về xử lý vi  phạm hành chính ”. Ngày 19/10/2022, Ban tổ chức Cuộc thi đã ban hành thể lệ cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về xử lý vi  phạm hành chính ”.

          Theo đó, đối tượng dự thi là Công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên đang sinh sống, học tập và làm việc trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh (Thành viên Ban
Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ Thư ký và những người trực tiếp tham gia vào quá trình tổ chức Cuộc thi thì không được tham gia thi).

          Cuộc thi được tổ chức dưới hình thức thi trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử Sở Tư pháp tại địa chỉ: http://tuphap.hatinh.gov.vn  (Bấm vào banner Cuộc thi ở trang chủ).

          Hoặc có thể truy cập trực tiếp vào đường link: http://dangky.ivinh.com

          Cuộc thi diễn ra trong 15 ngày (Từ 0h 20/10/2022 đến 24h00 ngày 05/11/2022).

(có thể lệ kèm theo)

Để Cuộc thi được tổ chức thành công trên địa bàn thị xã, Ủy ban nhân dân thị xã đề nghị các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể thị xã, UBND các phường, xã, các trường học phối hợp thực hiện một số nội dung sau:

1. Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể thị xã: Tuyên truyền, vận động, khuyến khích, tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên hội viên trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý tích cực hưởng ứng tham gia Cuộc thi.

2. Thị Đoàn Hồng Lĩnh: Phát động và Đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông về Cuộc thi cho Đoàn viên, Thanh niên bằng các hình thức phù hợp; đăng tải thể lệ, đường link Cuộc thi lên trang facebook, Zalo của Thị đoàn để đoàn viên, thanh niên thị xã biết, hưởng ứng, lan tỏa và tham gia Cuộc thi. 

3. Trung tâm Văn hóa - Truyền Thông thị xã: Tổ chức tuyên truyền về Cuộc thi bằng nhiều hình thức phù hợp, trong đó chú trọng việc tuyên truyền qua Đài truyền thanh - Truyền hình thị xã, liên tục phát thanh về Cuộc thi trước và trong thời gian diễn ra.

4. Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử thị xã: Đăng tải Kế hoạch, thể lệ Cuộc thi lên Cổng thông tin điện tử thị xã để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân biết, hưởng ứng và tham gia Cuộc thi.

5. Các trường học trên địa bàn thị xã: Phát động, tuyên truyền và chỉ đạo Cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh từ 14 tuổi trở lên (đối với các trường THCS, THPT) hưởng ứng và tham gia cuộc thi gắn với việc xem xét thi đua khen thưởng của nhà trường đảm bảo 100 % cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh từ đủ 14 tuổi trở lên tham gia Cuộc thi.

6. Ủy ban nhân dân các phường, xã: Tăng cường công tác tuyên truyền bằng các hình thức phù hợp, đăng tải Kế hoạch, thể lệ và đường link Cuộc thi lên Trang thông tin điện tử của phường, xã đồng thời tuyên truyền qua hệ thống truyền thanh cơ sở để Cán bộ, công chức, viên chức biết và hưởng ứng tham gia cuộc thi.

7. Phòng Tư pháp: Đôn đốc, theo dõi, kiểm tra việc triển khai Cuộc thi “tìm hiểu pháp luật về xử lý vi phạm hành chính” tại các đơn vị, địa phương theo các nhiệm vụ đã được nêu tại văn bản này, báo cáo UBND thị xã kết quả triển khai thực hiện.

 Đề nghị các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể thị xã, UBND các phường, xã quan tâm thực hiện; trong quá trình thực hiện, trường hợp có khó khăn, vướng mắc hoặc vấn đề mới phát sinh, đề nghị liên hệ với phòng Tư pháp để được hướng dẫn, hổ trợ cụ thể./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Văn bản mới ban hành
  PHÁT THANH XÃ THUẬN LỘC
  Bản đồ xã Thuận Lộc
   Liên kết website
  Thống kê: 172.092
  Online: 36