Thực hiện Kế hoạch chỉnh trang đô thị, xây dựng Nông thôn mới của xã Thuận Lộc năm 2021, ngày 27/10/2021 cán bộ và nhân dân thôn Thuận Sơn tổ chức lễ động thổ, khởi công xây dựng đường giao thông nông thôn tuyến từ nhà bà Lục đến nhà bà Minh, tổng chiều dài 241,1m; tổng mức đầu từ 1.654.838.000 đồng (Một tỷ, sáu trăm năm mươi tư triệu, tám trăm ba mươi tám nghìn đồng); trong đó Nhà nước hỗ trợ 65%, huy động nhân dân đóng góp 35%.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Văn bản mới ban hành
  PHÁT THANH XÃ THUẬN LỘC
  Bản đồ xã Thuận Lộc
   Liên kết website
  Thống kê: 171.139
  Online: 45