Thực hiện Đề án sản xuất nông nghiệp năm 2021 của Ủy ban nhân dân xã Thuận Lộc; Để thực hiện tốt quy trình chăm sóc và sử dụng phân bón NPK Việt Nhật cho lúa vụ Xuân năm 2021 đảm bảo đúng kỹ thuật thâm canh và cách chăm sóc, đặc biệt là cánh đồng mẫu, sản xuất tâp trung một quy trình, một loại giống,một thời vụ. Chiều ngày 14 tháng 01 năm 2021, Ủy ban nhân dân xã Thuận Lộc phối hợp với công ty phân bón Việt Nhật tập huấn cho bà con nhân dân trong công tác xây dựng, chăm sóc cánh đồng mẫu.

    Tại buổi tập huấn, bà con nhân dân đã được nghe các đồng chí trong công ty Phân bón Việt Nhật phỏ biến và hướng dẫn cách sử dụng phân bón, cách chăm sóc lúa theo từng thời kỳ để có năng suất cao, đảm bảo phòng chống sâu bệnh

    Đây là buổi tập huấn rất quan trọng nhằm trang bị kiến thức cho bà con nhân dân bước vào sản xuất vụ Xuân năm 2021 đảm bảo năng suất, chất lượng, nâng cao thu nhập và đảm bảo mức sống cho bà con nhân dân trên toàn xã.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Văn bản mới ban hành
  PHÁT THANH XÃ THUẬN LỘC
  Bản đồ xã Thuận Lộc
   Liên kết website
  Thống kê: 270.775
  Online: 26