Thực hiện hướng dẫn số 26/HD-MTTW/BTT ngày 21/10/2021 của Ban Thường trực Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã Hồng Lĩnh về việc tổ chức  các hoạt động kỷ niệm 91 năm ngày truyền thống  Mặt trận Tổ quốc Việt nam và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư năm 2021. Với mục đích nhằm để tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí, nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc , vai trò tự quản của cộng đồng dân cư  trong thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Là dịp để cổ vũ, biểu dương khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích trong việc thực hiện các phong trao thi đua và các cuộc vận động. kịp thời thăm hỏi, tặng quà động viên các gia đình hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sásh có hoàn cảnh khó khăn có động lực  vượt qua khó khăn vươn lên trong cuộc sống.

Năm 2021  trước diển biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày hội có phần hạn chế, không tổ chức các hoạt động tập trung đông người, không tổ chức lễ mít tinh tại nhà văn hóa thôn, không ăn uống tập trung tại nhà văn hóa, tổ liên gia, cum dân cư theo tinh thần chỉ đạo của UBMTTQ các cấp, tuy nhiên để lập thành tích thi đua chào mừng Kỷ niệm 91 năm ngày truyền thống MTTQVN 18/11/1930-18/11/2021 và ngày hội Đại đoàn kết toàn dân. Cấp ủy, chính quyền,UBMTTQ và các tổ chức thành viên hưởng ứng ngày hội với các hoạt động thiết thực như tiếp tục vận động nhân dân hiến đất, hiến tài sản để khởi công các tuyến đường giao thông ; dọn vệ sinh môi trường.

Treo 12 băng rôn, khẩu hiệu dọc đường trục chính và trước cổng nhà văn hóa các thôn. Vận động nhân dân treo cờ đảng, cờ tổ quốc dọc các tuyền đường trục chính của thôn và trước ngõ các hộ gia đình đạt trên 95%. Biểu dương tôn vinh người tốt, việc tốt cho 1 tập thể, 2 cá nhân có thành tích  trong cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn” Phối họp với UBMTTQ thị xã và CA xã tổ chức trao tặng 47 suất quà động viên các gia đình có hoàn cảnh khó khăn với tinh thần «  không để ai bỏ lại phía sau »

Thời gian tới để thực hiện tốt vai trò là cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền với Nhân dân. UBMTTQ tiếp tục phối hợp với  chính quyền, các tổ chức thanh viên  vận động các tầng lớp Nhân dân thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, nhà nước và các nhiệm vụ của địa phương, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh, xây dựng xã thuận Lộc ngày càng giàu đẹp, văn minh.

 

Tính BBT


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Văn bản mới ban hành
  PHÁT THANH XÃ THUẬN LỘC
  Bản đồ xã Thuận Lộc
   Liên kết website
  Thống kê: 171.123
  Online: 43