xã Thuận Lộc có diện tích: 741 ha; dân số: 3858 nhân khẩu; 1160 hộ.Tỉ lệ lao động qua đào tạo đạt 77,3%; lao động có việc làm đạt 99,96%

Văn bản mới ban hành
PHÁT THANH XÃ THUẬN LỘC
Bản đồ xã Thuận Lộc
 Liên kết website
Thống kê: 105.448
Online: 15