* ĐẢNG ỦY XÃ
- Đ/c Đinh Văn Thái - Bí thư Đảng ủy xã
- Đ/c Nguyễn Huy Khuyến - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy xã

* HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
- Đ/c Đồng Thanh Liễu - Chủ tịch HĐND xã
- Đ/c Trần Trung Kiên - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND xã 


* ỦY BAN NHÂN DÂN
- Đ/c Bùi Quang Liêm - P.Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND
- Đ/c Phan Văn Sự - Ủy viên BTV Đảng ủy - P. chủ tịch UBND


* ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VÀ CÁC ĐOÀN THỂ
- Đ/c Đồng Thị Lý - Chủ tịch UBMTTQ xã
- Đ/c Bùi Quang Tiềm - Phó Chủ tịch UBMTTQ xã

* CÁC ĐOÀN THỂ

- Đ/c Nguyễn Huy Tính - Bí thư Đoàn thanh niên xã
- Đ/c Trần Thị Nhung - Chủ tịch Hội LHPN xã
- Đ/c Nguyễn Minh Hạnh - Chủ tịch Hội Nông dân xã
- Đ/c Võ Hồng Y - Chủ tịch Hội CCB xã
- Đ/c Bùi Quang Tiềm - Chủ tịch Hội NCT xã 

* CÁC THÔN
1. Thôn Đồi Cao
2. Thôn Phúc Thuận
3. Thôn Chùa
4. Thôn Thuận Giang
5. Thôn Thuận Trung
6. Thôn Phúc Thuận
7. Thôn Hồng Lam
8. Thôn Hồng Nguyệt
9. Thôn Tân Hòa

 

Văn bản mới ban hành
PHÁT THANH XÃ THUẬN LỘC
Bản đồ xã Thuận Lộc
 Liên kết website
Thống kê: 105.430
Online: 6