ĐỒNG CHÍ: ĐINH VĂN THÁI - BÍ THƯ ĐẢNG ỦY                                                                                    

 1. Sinh ngày: 24/01/1979
 2. Quê quán: xã Lâm Trung Thuỷ, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh 
 3. Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ kinh tế                                                                      
 4. Trình độ chính trị: Trung cấ

 

 

 

 

ĐỒNG CHÍ: NGUYỄN HUY KHUYẾN 

    PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC ĐẢNG ỦY XÃ

 1. Sinh ngày: 30/06/1974
 2. Quê quán: xã Thuận Lộc, Thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
 3. Trình độ chuyên môn: Đại học
 1. Trình độ chính trị: Trung cấp

 

 

ĐỒNG CHÍ: BÙI QUANG LIÊM

PHÓ BÍ THƯ ĐẢNG ỦY - CHỦ TỊCH UBND XÃ

 1. Sinh ngày: 16/09/1967
 2. Quê quán: xã Thuận Lộc, Thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
 3. Trình độ chuyên môn: Đại học
 4. Trình độ chính trị: Trung cấp

 

 

ĐỒNG CHÍ: ĐỒNG THỊ LÝ  - ỦY VIÊN BTV ĐẢNG ỦY XÃ

CHỦ TỊCH UBMTTQ XÃ

 1. Sinh ngày: 22/02/1975
 2. Quê quán: xã Thuận Lộc, Thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
 3. Trình độ chuyên môn: Đại học
 4. Trình độ chính trị: Trung cấp

 

 

ĐỒNG CHÍ: PHAN VĂN SỰ - ỦY VIÊN BTV ĐẢNG ỦY XÃ

PHÓ CHỦ TỊCH UBND XÃ

 1. Sinh ngày: 10/02/1984
 2. Quê quán: xã Thuận Lộc, Thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
 3. Trình độ chuyên môn: Đại học
 4. Trình độ chính trị: Trung cấp

 

 

ĐỒNG CHÍ: TRẦN TRUNG KIÊN - UV BCH ĐẢNG BỘ XÃ

PHÓ CHỦ TỊCH HĐND XÃ

 1. Sinh ngày: 25/02/1978
 2. Quê quán: xã Thuận Lộc, Thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
 3. Trình độ chuyên môn: Đại học
 1. Trình độ chính trị: Trung cấp

 

ĐỒNG CHÍ: NGUYỄN MINH HẠNH - UV BCH ĐẢNG BỘ XÃ

CHỦ TỊCH HỘI NÔNG DÂN

 1. Sinh ngày: 16/08/1968
 2. Quê quán: xã Thuận Lộc, Thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
 3. Trình độ chuyên môn: Trung cấp
 4. Trình độ chính trị: Trung cấp

 

 

 

 

ĐỒNG CHÍ: TRẦN THỊ NHUNG - UV BCH ĐẢNG BỘ XÃ

   CHỦ TỊCH HỘI LHPN XÃ

 1. Sinh ngày: 20/07/1989
 2. Quê quán: xã Thuận Lộc, Thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
 3. Trình độ chuyên môn: Đại học
 4. Trình độ chính trị: Trung cấp

 

 

 

 

ĐỒNG CHÍ: NGUYỄN HUY TÍNH - UV BCH ĐẢNG BỘ XÃ

  BÍ THƯ ĐOÀN THANH NIÊN XÃ

 1. Sinh ngày: 23/12/1989
 2. Quê quán: xã Thuận Lộc, Thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
 3. Trình độ chuyên môn: Đại học
 4. Trình độ chính trị: Trung cấp

 

 

 

 

ĐỒNG CHÍ: ĐẬU XUÂN DŨNG - UV BCH ĐẢNG BỘ XÃ

TRƯỞNG CÔNG AN XÃ

 1. Sinh ngày: 10/06/1986
 2. Quê quán: Huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh
 3. Trình độ chuyên môn: Đại học
 4. Trình độ chính trị: Trung cấp

 

 

 

 

ĐỒNG CHÍ: ĐINH THỊ HẠNH - UV BCH ĐẢNG BỘ XÃ

VĂN PHÒNG CU-CQ

 1. Sinh ngày: 24/08/1992
 2. Quê quán: xã Thuận Lộc, Thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
 3. Trình độ chuyên môn: Đại học
 4. Trình độ chính trị: Trung cấp

 

 

 

 

 

ĐỒNG CHÍ: TRẦN LÊ VĂN - UV BCH ĐẢNG BỘ XÃ

CÔNG CHỨC VĂN HÓA – XÃ HỘI

 1. Sinh ngày: 16/07/1984
 2. Quê quán: xã Đức Đồng, Huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh
 3. Trình độ chuyên môn: Đại học
 1. Trình độ chính trị: Trung cấp

 

 

ĐỒNG CHÍ: NGUYỄN HỮU QUANG - UV BCH ĐẢNG BỘ XÃ

CHỈ HUY TRƯỞNG BCH QUÂN SỰ

 1. Sinh năm: 1986
 2. Quê quán: xã  Song Kim Trường, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh
 3. Trình độ chuyên môn: Đại học
 1. Trình độ chính trị: Trung cấp

 

 

ĐỒNG CHÍ: LÊ VĂN TIẾN - UV BCH ĐẢNG BỘ XÃ

BÍ THƯ CHI BỘ THUẬN TRUNG

 1. Sinh ngày: 1979
 2. Quê quán: xã Thuận Lộc, Thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
 3. Trình độ chuyên môn: Trung cấp
 1. Trình độ chính trị: Sơ cấp
Văn bản mới ban hành
PHÁT THANH XÃ THUẬN LỘC
Bản đồ xã Thuận Lộc
 Liên kết website
Thống kê: 105.433
Online: 7