Liên kế Website

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 9


Hôm nayHôm nay : 294

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 3227

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 97276

Công văn số: 45/UBND-VP

Thứ ba - 10/10/2017 22:29
Công văn số: 45/UBND-VP
Công văn về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2017 và tổng dọn vệ sinh sau bão số 10
xem chi tiết tại đây
UỶ BAN NHÂN DÂN
XÃ THUẬN LỘC

 
 
 

Số: 45  /UBND-VP
V/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2017 và tổng dọn VSMT sau bão số 10
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do – Hạnh phúc

 
 
 

Thuận Lộc, ngày 20 tháng 9 năm 2017
                            
                    
Kính gửi:          
                                                - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Các Đoàn thể cấp xã;
                                       -  Các cơ quan, Trường học;
                                      - Cấp ủy, Ban cán sự 09 thôn.    
                         
 
          Thực hiện Công văn số 964/UBND-TNMT ngày 19/9/2017 của UBND thị xã Hồng Lĩnh về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2017; Đảm bảo vệ sinh môi trường sau cơn bảo số 10. UBND xã yêu cầu các Đoàn thể, trường học, Cấp ủy ban cán sự 09 thôn, các đơn vị liên quan triển khai một số nội dung sau:
1. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã, các Đoàn thể cấp xã.
- Tuyên truyền, phổ biến cho nhân dân được biết chủ đề hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2017 là “Quản lý rác thải vì môi trường nông thôn bền vững” nhằm nhấn mạnh vai trò quan trọng của công tác bảo vệ môi trường tại các khu vực nông thôn, hướng tới một đất nước Việt Nam xanh, bền vững.
- Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước về công tác bảo vệ môi trường như: Luật Bảo vệ môi trường năm 2014; Nghị quyết số 24/ NQ/TW ngày 03/6/2013 của BCH TW (khóa VI) về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; Nghị quyết số 35 NQ/CP ngày 18/3/2013 của Chính phủ về một số vấn đề cấp bách trong lĩnh vực bảo vệ môi trường; Chiến dịch bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 đến đông đảo cán bộ, tầng lớp nhân dân; Chỉ thị 25/CT-TTg ngày 31/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về bảo vệ môi trường; Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 15/3/2017 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác vệ sinh môi trường, thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn
- Chỉ đạo, đôn đốc các chi hội, chi đoàn tuyên truyền vận động hội viên, đoàn viên tích cực tham gia hướng ứng chiến dịch và tổ chức đồng loạt ra quân dọn VSMT trên các tuyến đường, nơi công cộng, khu dân cư đảm bảo sạch sẽ.
2. Cấp ủy, Ban cán sự các thôn.
-  Triển khai, chỉ đạo cho Cán bộ, đảng viên và toàn thể nhân dân trong thôn , các tuyến lối và các hộ gia đình, Tổ chức ra quân dọn vệ sinh môi  trường, khơi thông cống rãnh, chuồng trại chăn nuôi trong gia đình, phát quang bờ bụi, cắt tỉa cây xanh trên các tuyến đường, trồng thêm và cắt tỉa cây hoa( Chiều tím) hai bên đường còn thiếu và trong khuôn viên nhà văn hóa thôn.
 - Yêu cầu các gia đình đang tập kết vật liệu ra lòng, lề đường khẩn trương thu dọn trả lại mặt bằng, đảm bảo ATGT, cảnh quan đô thị, vệ sinh môi trường;
- Tuyên truyền qua hệ thống phát thanh của Thôn cho nhân dân được biết và thực hiện nghiêm túc, đồng bộ.
3. Các cơ quan, tổ chức, trường học đóng trên địa bàn xã.
Các cơ quan, trường học tổ chức lực lượng ra quân tổng vệ sinh môi trường quét dọn; khơi thông cống rãnh; phát quang cây cối; thu gom, xử lý rác thải khu vực cơ quan, tổ chức mình, quan tâm phía trước cổng các trường học.
4. Ban công an xã, Ban chỉ huy quân sự xã huy động lực lượng ra quân giải tỏa hành lang an toàn giao thông, Phối hợp với điện lực Hồng Lĩnh, các đơn vị cung cấp dịch vụ viễn thông khắc phục, sữa chữa, bó gọn hệ thông đường dây, đảm bảo an toàn, mỹ quan.
5. Đề nghị các đồng chí Đoàn chỉ đạo trực tiếp xuống các thôn chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc ra quân làm vệ sinh môi trường tại các thôn được phân công phụ trách, báo cáo kết quả thực hiện cụ thể về UBND xã sau khi kết thúc đợt ra quân.
6. Thời gian ra quân tổng vệ sinh môi trường trong 2 ngày 23 và 24/9/2017. ( Thứ 7, chủ nhật).
Nhận được Công văn này, yêu cầu các đồng chí Thôn trưởng; Thủ trưởng các cơ quan, trường học đóng trên địa bàn xã thực hiện tốt nội dung đã nêu trên./.       
 
  Nơi nhận:
 - Như trên;
- Lưu: VP.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
 
 
 
 
Bùi Quang Liêm
 
 
 
 
 
 
 

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
Lich công tác
Hộp thư điện tử
Công báo Hà Tĩnh
Văn phòng điện tử IO
IOFFICE-MOBI
gửi nhận văn bản
Thủ tục hành chính
Tổng đài hành chính công
dịch vụ công thị xã
Dịch vụ công tỉnh