Liên kế Website

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 6


Hôm nayHôm nay : 317

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 3250

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 97299

Công văn số: 28/UBND-KN

Thứ ba - 10/10/2017 22:27
Công văn số: 28/UBND-KN
Công văn về việc chủ động phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ gây hại lúa hè thu 2017
Xem chi tiêt tại đây
ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ THUẬN LỘC

 
 
 

Số: 28 /UBND-KN
 
V/v Chủ động phòng trừ sâu
cuốn lá nhỏ gây hại lúa Hè Thu 2017
    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 
 

        
Thuận Lộc, ngày 06 tháng 7 năm 2017
             
 Kính gửi:   
- Chủ tịch HĐQT HTX Nông nghiệp;
- Cấp ủy, BCS các thôn.
 
 
Hiện nay lúa hè thu đang ở giai đoạn đẻ nhánh, nhìn chung lúa sinh trưởng và phát triển tốt. Qua kiểm tra thực tế trên đồng ruộng đã phát hiện sâu cuốn lá nhỏ phát sinh và gây hại trên các trà lúa hè thu. Sâu cuốn lá nhỏ đang ở pha Bướm, với mật độ trung bình 2-3 con/m2, Dự báo sâu non cuốn lá tuổi 1 lứa tiếp theo sẽ nở rộ từ thời điểm 8/7/2017 trở đi, tập trung gây hại từ 9 – 20/7/2017 trùng với giai đoạn lúa đứng cái - làm đòng và có nguy cơ phát sinh thành dịch trên diện rộng, làm ảnh hưởng đến sinh trưởng, phát triển và năng suất lúa Hè Thu. Ngoài ra sâu đục thân phát sinh gây hại cục bộ một số diện tích với mật độ từ 3-5 con/m2, sâu chủ yếu tuổi 5 và nhộng, dự báo sâu non đục thân lứa tiếp theo sẽ phát sinh gây hại từ 17/7/2017 trở đi. Chuột đang phát sinh tích lũy số lượng và gây hại tỷ lệ 1-3% dãnh, nơi cao 5% dãnh, dự báo trong thời gian tới chuột phát sinh gây hại gia tăng giai đoạn lúa làm đòng- trổ-chín.
  Để thực hiện tốt công tác phòng trừ sâu bệnh, diệt chuột bảo vệ sản xuất vụ Hè thu năm 2017.  Chủ tịch UBND xã yêu cầu Trưởng ban Khuyến nông xã; Trưởng ban Biên tập Đài truyền thanh xã; Chủ tịch HĐQT Hợp tác xã SXNN Thuận Lộc; Cấp ủy, BCS các thôn tập trung chỉ đạo, thực hiện tốt các nội dung sau:
1.     Áp dụng các biện pháp phòng trừ như sau:
- Thường xuyên kiểm tra thăm đồng nắm tình hình diễn biến sâu cuốn lá trên đồng ruộng, tiến hành khoanh vùng, cắm vè những diện tích có mật độ sâu non cuốn lá từ 25 con/m2,  hướng dẫn bà con nông dân phun trừ kịp thời khi sâu tuổi 1, tuổi 2; Chỉ đạo tập trung phun trừ từ ngày 10 – 13/7/2017, sử dụng các loại thuốc có các nhóm hoạt chất sau: Chlorantraniliprole, Indoxacarb, Emamectin Benzoate, Abamectin: Các loại thuốc thương phẩm hiện có trên địa bàn thị xã như:
+ Virtako 40WG: Pha 1,5g thuốc vào 10 lít nước, phun 2 bình/sào;
+ Voliam Targo 063SC: Pha 15ml thuốc vào 20 lít nước cho 1 sào;
+ Clever 150SC: Pha 4,5 ml thuốc vào bình 10 lít nước, phun 2 bình/sào;
        + Obaone 95WG: Pha 5g thuốc vào 10 lít nước, phun 2 bình/sào;
+ Tasieu 5 WG, Angun 5WG, Reasgant 3.6EC: Pha 1gói  (5g) thuốc Tasieu 5 WG hoặc  Angun 5WG + 01 gói Reasgant 3.6EC loại (20ml) vào bình 12-14 lít nước, phun 2 bình/sào.
-  Đối với những ruộng vừa có sâu cuốn lá vừa có sâu đục thân nên xử lý bằng thuốc Virtako 40WG hoặc Voliam Targo 063SC (liều lượng như trên), để có hiệu lực phòng trừ cao cả hai loại sâu;
- Tiến hành chăm bón đúng quy trình kỹ thuật, điều tiết chế độ nước hợp lý để tạo điều kiện thuận lợi cho lúa sinh trưởng phát triển, nâng cao khả năng kháng sâu bệnh và phát huy hiệu lực phòng trừ bằng thuốc bảo vệ thực vật.
Lưu ý:Tuyệt đối không được tiến hành phá tổ khi xử lý thuốc, việc phá tổ sẽ làm tổn thương bộ lá ảnh hưởng đến sinh trưởng phát triển và năng suất lúa, đồng thời tạo điều kiện cho vi khuẩn gây bệnh bạc lá xâm nhiễm gây hại; khi sử dụng thuốc phải đọc kỹ hướng dẫn trên bao, gói, tuân thủ theo nguyên tắc 4 đúng; những ngày nắng nóng phun thuốc trước 8 giờ sáng hoặc sau 16 giờ chiều.
Bên cạnh sâu cuốn lá, Sâu đục thân cần tăng cường diệt chuột và theo dõi diễn biến các đối tượng như: Rầy nâu, rầy lưng trắng, bệnh bạc lá …
2. Giao Trưởng ban Khuyến nông xã:
- Phối hợp Ban biên tập truyền thanh xã làm tốt công tác tuyên truyền diễn biến và các biện pháp phòng trừ để người dân chủ động phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ, nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại gây ra;
- Phối hợp với cơ quan chuyên môn, HTX thực hiện tốt công tác điều tra phát hiện, dự tính dự báo và hướng dẫn biện pháp phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ kịp thời, hiệu quả;
3. Chủ tịch HĐQT Hợp tác xã SXNN Thuận Lộc:
- Thường xuyên kiểm tra thăm đồng, kịp thời phát hiện những diện tích lúa bị sâu cuốn lá gây hại và hướng dẫn bà con nông dân phòng trừ kịp thời, hiệu quả bằng các biện pháp kỹ thuật theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn.
- Tổ chức các đợt đánh bắt chuột trên diện rộng bằng thuốc hóa học và bã sinh học đạt hiệu quả cao.
- Chủ động cung cấp các loại thuốc phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa đảm bảo chất lượng, giá cả hợp lý và kịp thời để phục vụ nhân dân phòng trừ.
3. Trưởng ban Biên tập truyền thanh xã: Phối hợp với ban Khuyến nông, HTX tăng cường thời lượng tuyên truyền các biện pháp kỹ thuật để người sản xuất biết và chủ động thực hiện kịp thời, hiệu quả (2 lần/ngày, liên tục trong vòng 1 tuần).
          4. Đề nghị UBMTTQ và trưởng các đoàn thể chính trị xã hội tăng cường công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hôi viên và toàn thể nhân dân thường xuyên kiểm tra thăm đồng nhằm phát hiện và phòng trừ sâu cuốn lá lúa kịp thời.
          5. Cấp ủy, BCS các thôn:
- Thường xuyên kiểm tra thăm đồng kiểm tra tình hình sâu bệnh, báo cáo cơ quan chuyên môn để có các biện pháp hướng dẫn bà con nông dân phòng trừ kịp thời, hiệu quả.
- Tăng cường công tác chỉ đạo, đôn đốc bà con nhân dân thường xuyên thăm đồng kiểm tra và phòng trừ sâu bệnh, diệt chuột bảo vệ mùa màng. Thông tin tình hình, diễn biến sâu bệnh và các biện pháp phòng trừ theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn trên hệ thống loa truyền thanh của thôn để nhân dân biết và thực hiện.
- Phối hợp với Hợp tác xã tiến hành các đợt đánh bắt chuột bảo vệ mùa màng đạt hiệu quả cao.
Nhận được công văn này, yêu cầu các tổ chức, cá nhân có liên quan quán triệt và thực hiện nghiêm túc các nội dung trên./.
 
Nơi nhận:                                             
- TT Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ xã;
- Chủ tịch, PCT UBND xã;                                                                          
- Như trên;
- Lưu: VT.                                                                                                         
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
 
 
 
Bùi Quang Liêm
 
 
 

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
Lich công tác
Hộp thư điện tử
Công báo Hà Tĩnh
Văn phòng điện tử IO
IOFFICE-MOBI
gửi nhận văn bản
Thủ tục hành chính
Tổng đài hành chính công
dịch vụ công thị xã
Dịch vụ công tỉnh